Heliofizika

Heliofizika yra astrofizikos šaka, kuri tiria Saulės atmosferos darinius ir jų reiškinius. Taip pat tiriama įtaka tarplanetinėms medžiagoms ir Žemės atmosferos būsena. Iš išsamių tyrimo duomenų astronomai sužino apie Saulės atmosferos medžiagos temperatūrą, tankį, judėjimo greitį, cheminę sudėtį, magnetinių laukų stiprį, aktyvių darinių matmenys, sandara, spinduliavimo stipris, spektrai; iš jų išryškėja Saulės gelmių sandara, energijos šaltiniai ir visos saulės evoliucija. Šiuos tyrimus astronomai vykdo iš aukštuminių astronominių observatorijų Žemės paviršiuje, balionų, raketų ir orbitinių observatorijų.