Heliocentrizmas

Heliocentrizmas (sen. gr. Helios 'saulė' ir kentron 'centras') – Saulės sistemos astronomijoje sandaros teorija, pagal kurią planetos skrieja aplink Saulę. Modelis sukurtas XVI amžiaus pabaigoje, pakeitė geocentrinį modelį.