Gynybos sutartis – sutarties arba karinės sąjungos tipas, kai pasirašiusios valstybės pasižada remti viena kitą karine jėga.[1]

Paprastai sutarties šalys sutartyje numato grėsmes ir konkrečiai ruošiasi kartu ją atremti.[2]

Išnašos redaguoti

  1. Volker Krause, J. David Singer „Minor Powers, Alliances, And Armed Conflict: Some Preliminary Patterns“, in „Small States and Alliances“, 2001, pp 15-23, ISBN 978-3-7908-2492-6 (Print) ISBN 978-3-662-13000-1 (Online) [1]
  2. Fulvio Attinà „State aggregation in defense pacts: systemic explanations“, Jean Monnet Working Papers, University of Catania, nr. 56, November 2004, ISSN 2281-9029 [2]