Gramatinis centras

Gramatinis centrasveiksnys ir tarinys.

Sakinyje gramatiniai centrai gali būti 2, 3, ir daugiau. Jeigu sakinyje tik vienas gramatinis centras, tada sakinys yra vientisinis, o jei daugiau – sudėtinis. Jeigu sakinyje tik veiksnys ir tarinys, jis neišplėstinis, o jei yra ir antrininkių sakino dalių, tada sakinys išplėstinis.