Graždankakirilicos rašto atmaina, Petro I iniciatyva 1708 m. pradėta vartoti Rusijos pasaulietinėje spaudoje.

«Геометриа славенски землемерие» − pirmoji knyga, parašyta graždankos šriftu

18641904 m. Rusijos valdžiai uždraudus spaudą lotyniškais rašmenimis, graždanka buvo įvesta ir Lietuvoje.

1918 m. pakeista, patobulinta graždanka tapo dabartine rusų abėcėle.

Nuorodos redaguoti