Gray’s Inn (angl. Honorable Society of Gray’s Inn) – vieni iš keturių Anglijos (JK) advokatų rūmų (Inns of Court), vienijančių baristerius Anglijoje. Kiti rūmai atitinkamai yra Honorable Society of Middle Temple, Inner Temple bei Lincoln’s Inn. Gray’s Inn taip pat vad. Pastatų kompleksas, kuriame rūmai įsikūrę nuo XIV a. Jie yra šalia Karališkųjų Teisingumo rūmų (Royal Courts of Justice).

Įėjimas į Gray’s Inn
4 rūmų herbas (Gray’s Inn - apačioje dešinėje)

Rūmų šūkis – „Nešališkas teisingumas, lygybės, įstatymo viešpatavimo priežiūra, be baimės ar polinkių reguliuoja žmonių reikalus į geriausia“ (lot. Integra Lex Aequi Custos Rectique Magistra Non Habet Affectus Sed Causas Gubernat).

Istorija redaguoti

Inn (arba hospitium) šiame kontekste reiškia miesto rūmus arba pensioną (ypač istoriniais laikais, turint omenyje studentų, studijavusių teisę, pesioną). Nuo XIX a. vidurio čia studentai jau nebėra rengiami.     

Nuorodos redaguoti