Ginkluotė (rus. вооружение; angl. armament) – karinio vieneto (nuo kario iki visų valstybės ginkluotųjų pajėgų) turimų ginklų ir jų naudojimo priemonių visuma.[1] Ginkluotės sąvoka naudojama kalbant ne tik apie karines institucijas, bet ir kitas institucijas, naudojančias ginklus (pvz., policija, civilinės saugumo pajėgos ir pan.).

Ginkluotę sudaro ginklai, jų leidimo, taikymo, valdymo ir kt. techninės priemonės, kuriomis aprūpinami kariniai vienetai, kariniai laivai, orlaiviai, kovos mašinos, įvairių pajėgų rūšių daliniai ir junginiai.

Etatinė ir neetatinė ginkluotė

redaguoti

Paprastai skiriama etatinė ginkluotė (rus. штатное вооружение) – tai ginkluotė ir kt. naudojama technika, nustatyta karinio vieneto etatuose. į ją įeina tiek ginklai, tiek papildomos techninės priemonės, reikalingos ginklams panaudoti, kovos veiksmams rengti, atlikti ir aprūpinti. Šios ginkluotės sąrašus tvirtina atitinkamos valstybės institucijos. Įtraukimas į sąrašus vadinamas priėmimu ginkluotėn. Pasenę arba neatitinkantys dabartinių kariuomenės užduočių ir poreikių ginklų modeliai iš ginkluotės sąrašų išbraukiami.

Kai kurių šalių ginkluotosiose pajėgose būdavo leidžiama naudoti etatinėn ginkluotėn nepriimtus ginklus. Pvz., karininkams leisdavo be tabelinio pistoleto apsiginkluoti jam patikusiu pistoletu, bet jį bei jo šovinius tekdavo pirkti už savus pinigus. Daugelio šalių kariuomenėse karo metais daliniuose dažnai būna neetatinių ginklų, kurie būna jau išimti iš savos ginkluotės arba yra trofėjiniai ginklai. Dažniausiai tai šaulių ginklai, bet būdavo taip naudojamų trofėjinių kovos mašinų, pabūklų. Tokie trofėjiniai ginklai naudodavo iš priešo paimamus trofėjinius šaudmenis.

Kai kurios valstybės trofėjinius iš priešo paimtus ginklus oficialiai įtraukdavo į ginkluotę. Pvz., Antrojo pasaulinio karo metais Vokietijos ginkluotėje buvo:

 • tankai Panzer 38(t), kurie buvo Čekijos tankai LT vz. 38. Raidė t pavadinime buvo vok. tschechisch 'čekiškas' santrumpa.
 • šarvuočiai Geschuetzwagen Lorraine Schlepper (f) buvo Prancūzijos šarvuočiai Lorraine 37L.
 • prieštankinės patrankos 7,62 cm Pak 36(r) buvo perdarytos tarybinės 76 mm patrankos F-22.
 • savitaisiai šautuvai SIG.259(r) buvo tarybiniai šautuvai SVT-40.

Klasifikacija

redaguoti

Ginkluotė klasifikuojama:

 • pagal priklausomybę tam tikrai pajėgų rūšiai:
  • artilerijos ginkluotė (rus. артиллерийское вооружение; angl. artillery armament) – specifinė artilerijos dalinių ginkluotė, kurią sudaro artilerijos kompleksai (artilerijos pabūklai su šaudmenimis, ugnies valdymo prietaisais ir priemonėmis) priešui naikinti ant žemės, jūroje ir ore. Kartais prie artilerijos ginkluotės skiriamos ir reaktyvinės salvinės ugnies sistemos, jų šaudmenys, prietaisai, radiolokacijos stotys, nesančios artilerijos kompleksų sudėtyje; judriosios artilerinės remonto priemonės, arsenalų, bazių, sandėlių ir poligonų įranga, atsarginės dalys, eksploatavimo medžiagos.
  • aviacijos ginkluotė (rus. авиационное вооружение) - orlaiviuose nešami arba įtaisyti ginklai ir jų kovinį naudojimą užtikrinančios sistemos. Skiriamos tokios aviacijos ginkluotės rūšys: artilerinė, bombinė, raketinė, specialioji, torpedinė ir mininė:
   • artilerinė aviacijos ginkluotė (rus. артиллерийское авиационное вооружение); angl. aircraft gunnery armament) – Aviacinės patrankos ir kulkosvaidžiai, įmontuoti orlaiviuose kartu su tvirtinimo, valdymo ir taikymo įranga, jų šaudmenys. Paprastai įtaisomos 20–45 mm aviacinės patrankos ir 7,62–14,5 mm kulkosvaidžiai. Ugnies paramos sraigtasparniuose gali būti granatsvaidžių.
   • raketinė aviacijos ginkluotė (rus. ракетное авиационное вооружение; angl. aircraft missile armament) – Lėktuvų ir sraigtasparnių aviaciniai raketų kompleksai ir reaktyviniai įrenginiai (antžeminiams taikiniams naikinti nevaldomosiomis raketomis) ir kt.
   • torpedinė-mininė aviacijos ginkluotė (rus. торпедно-минное авиационное вооружение; angl. aircraft torpedo-mine armament) – Lėktuvų ir sraigtasparnių torpedos ir jūrų minos, jų pakabinimo, taikymo ir leidimo įranga.
  • inžinerinė ginkluotė (rus. инженерное вооружение; angl. engineer armament) – Inžinerijos dalinių ginkluotė. Tai inžinerinių užtvarų ir kliūčių įrengimo ir perėjų jose darymo bei griovimo (sprogdinimo) priemonės – inžineriniai šaudmenys ir jiems naudoti reikalinga įranga (minų dėtuvai, klotuvai ir išminavimo įrenginiai).
  • šarvuočių ir tankų ginkluotė (rus. бронетанковое вооружение) – Naikinimo priemonių, automatinių sistemų ir ugnies valdymo prietaisų kompleksas, įrengiamas tankuose ir šarvuočiuose. Šarvuočių ir tankų ginkluotę sudaro: tankų patrankos, raketų ir reaktyviniai leidimo įrenginiai, kulkosvaidžiai, šaudmenys, taikikliai, ginklo kreipimo mechanizmai, raketų valdymo sistemos ir kt. Šarvuočių ir tankų ginkluotės veiksmingumą užtikrina ginklų stabilizatoriai, balistiniai skaičiuokliai, aktyvieji tolimačiai ir kt.
  • oro erdvės gynybos ginkluotė,
  • sausumos pajėgų ginkluotė,
  • prieštankinė ginkluotė (rus. противотанковое вооружение; angl. anti-tank armament) – Įvairių rūšių ginklai ir jų naudojimo priemonės tankams ir kt. šarvuotiesiems taikiniams naikinti. Prieštankinė ginkluotė gali būti naudojama ir priešo kariams kauti, ugnies priemonėms naikinti, pvz., prieštankinės raketos gali būti panaudotos prieš sraigtasparnius. Prieštankinei ginkluotei priklauso: specialiosios prieštankinės priemonės – artimojo mūšio prieštankinės priemonės (granatsvaidžiai, rankinės granatos), prieštankinės patrankos ir beatošliaužiai pabūklai, prieštankiniai raketų kompleksai, prieštankinės aviacinės bombos, bombų kasetės, prieštankinės aviacinės raketos, prieštankinės minos; bendrosios paskirties priemonės – lauko artilerija, šarvuočių ir tankų ginkluotė ir kt. Kovai su tankais (tankų grupuotėmis) dideliu nuotoliu gali būti naudojamos reaktyvinės salvinės ugnies sistemos, antžeminių raketų kompleksai, kurių raketos (reaktyviniai sviediniai) turi prieštankinius kasetinius kovinius elementus arba nuotolinio minavimo minas. Veiksmingai su tankais kovoja lauko artilerijos pabūklai, šaudydami nusitaikančiaisiais sviediniais.
  • priešpovandeninė ginkluotė,
   • priešpovandeninė laivo ginkluotė (rus. противолодочное корабельное вооружение; angl. ship antisubmarine armament) – Priešpovandeniniai laivo raketų kompleksai, bombinė laivo ginkluotė, torpediniai aparatai su priešpovandeninėmis torpedomis, techninės povandeninių laivų aptikimo, taikymo ir ginklų valdymo sistemos. Dideli priešpovandeniniai laivai turi sraigtasparnius (lėktuvus) su savo povandeninių laivų aptikimo ir naikinimo priemonėmis (aviacinėmis priešpovandeninėmis torpedomis ir giluminėmis bombomis).
  • priešlaivinė ginkluotė - Ginkluotė kovai su antvandeniniais laivais. Šiais laikais tai daugiausia priešlaivinės raketos, anksčiau – patrankos ir torpedos. Jūrų minos taip pat yra priešlaivinės ginkluotės dalis. Pagal bazavimosi būdą priešlaivinė ginkluotė būna laivų, aviacijos ir kranto.
  • ir t. t.
 • Pagal priklausomybę tam tikro lygio kariniams vienetams:
 • Pagal siuntimo į taikinį principą:
  • raketinė ginkluotė:
   • raketinė laivo ginkluotė (rus. ракетное корабельное вооружение; angl. ship missile armament) – Balistinių raketų kompleksai antžeminiams taikiniams naikinti (povandeniniuose laivuose); sparnuotųjų raketų kompleksai antvandeniniams laivams ir antžeminiams kompleksams naikinti (antvandeniniuose ir povandeniniuose laivuose); zenitiniai raketų kompleksai oro taikiniams naikinti (antvandeniniuose laivuose); universaliosios raketos oro ir antvandeniniams taikiniams naikinti (antvandeniniuose laivuose).
  • artilerinė ginkluotė:
   • artilerinė laivo ginkluotė (rus. артиллерийское корабельное вооружение; angl. ship gunnery armament) – laivo artilerinių įrenginių kompleksai. Tai pagrindiniai (didelio kalibro), universalieji (vidutinio kalibro) ir zenitiniai (mažo kalibro) pabūklai. Įrengiami antvandeniniuose laivuose. Šių dienų povandeniniai laivai artilerijos neturi.
  • torpedinė ginkluotė:
   • torpedinė laivo ginkluotė (rus. торпедное корабельное вооружение; angl. ship torpedo armament) – Torpedos, torpedų aparatai, taikymo ir kt. įranga. Ginkluojami visi povandeniniai ir daugelis antvandeninių laivų.
  • bombinė ginkluotė:
   • bombinė aviacijos ginkluotė (rus. бомбовое авиационное вооружение; angl. aircraft bomb armament) – Aviacinės bombos, bombų kasetės, lėktuvų taikikliai ir bombų leidimo įranga
   • bombinė laivo ginkluotė (rus. бомбовое корабельное вооружение; angl. ship bomb armament) – Giluminės bombos, jų rengimo, mėtymo ir valdymo įranga
  • mininė ginkluotė (rus. минное вооружение; angl. mine weapons) – ginkluotė, kuri gali būti naudojama minų kare:
   • mininė laivo ginkluotė (rus. минное корабельное вооружение; angl. ship mine armament) – Jūrų minos, jų rengimo ir leidimo įranga. Orlaivių turinčiuose laivuose gali būti ir aviacinė jūrų mininė ginkluotė.
  • ir t. t.
 • Pagal apginkluoto objekto tipą:
  • tvirtovės ginkluotė,
  • tanko ginkluotė,
  • orlaivio ginkluotė,
  • laivo ginkluotė (rus. корабельное вооружение; angl. ship armament) – Laive įrengti ginklai ir jiems naudoti reikalingos priemonės. Laivo ginkluotei priklauso artilerinė, bombinė, mininė, priešlaivinė, raketinė, raketinė torpedinė, torpedinė ginkluotė; techninėms priemonėms – elektroniniai, hidroakustiniai, navigaciniai kompleksai, automatizuotosios naikinimo priemonių valdymo sistemos, radijo ryšio kompleksai ir įvairūs prietaisai. Aviacijos ginkluotę neša laivų bazavimosi lėktuvai ir sraigtasparniai.
   • raketinė-torpedinė laivo ginkluotė (rus. ракетное и торпедное корабельное вооружение; angl. ship missile-torpedo armament) – Raketų kompleksai, kurių raketos neša nusitaikančiąsias priešlaivines torpedas; iššaunamos iš antvandeninių laivų leidimo įrenginių arba povandeninių laivų torpedinių aparatų (raketos torpedos).
  • ir t. t.

Šaltiniai

redaguoti
 1. Eugenijus Kisinas. Ginkluotė. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. VI (Fau-Goris). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004. 679 psl.