Šiame straipsnyje pernelyg plačiai remiamasi su straipsnio objektu artimai susijusiais šaltiniais.
Dėl to straipsnyje pateikiama informacija gali būti nepakankamai objektyvi. Jei galite, straipsnio informaciją pagrįskite nuorodomis į nepriklausomus antrinius šaltinius
Įkurta
Panaikinta {{{Panaikinta}}}
Trumpinys
Tipas Biudžetinė įstaiga[1]
Anksčiau
Jurisdikcija SADM
Buveinė Gedimino pr. 60,
01110 Vilnius
Metinis biudžetas {{{Metinis biudžetas}}}
Vadovas Arvydas Akstinavičius
Pavaduotojas
Darbuotojų 12 (2023-04)[2]
Narių skaičius {{{Narių skaičius}}}
Biudžetas
Aukštesnioji agentūra {{{Aukštesnioji}}}
Svetainė GinKom.lt
Infolentelė: žiūrėti  aptarti  redaguoti

Ginčų komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – ginčų sprendimo institucija.

 
Buveinė

Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija, nagrinėjanti ginčus tarp asmens, pensiją ar išmoką mokančios institucijos ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos.

Sudaryta iš 7 narių, kurių vienas yra pirmininkas.

Vadovaujasi Konstitucija, Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu ir kitais įstatymais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro bei Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Ginčų komisijos nuostatais ir kitais teisės aktais.

Nariai, nagrinėdami skundus (prašymus), vadovaujasi pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais.

Terminai

redaguoti

Skundas dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos sprendimo gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo raštiško Tarnybos priimto sprendimo gavimo dienos.

Komisijos sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per 20 dienų nuo jo gavimo dienos.

Šaltiniai

redaguoti