Genovaitė Četkauskaitė

Genovaitė Četkauskaitė (1925 m. kovo 26 d. Paželviai, Ukmergės raj.), etnomuzikologė, humanitarinių mokslų daktarė.

BiografijaKeisti

1949 m. baigė Vilniaus pedagoginio instituto Filologijos fakultetą, 1954 m. Lietuvos konservatoriją, Jadvygos Čiurlionytės klasę.[1]

19501971 m. Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mokyklos dėstytoja. 19561961 m. Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Tautosakos skyriaus mokslinė bendradarbė, 19542000 m. Lietuvos konservatorijos, nuo 1992 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Liaudies muzikos laboratorijos, nuo 1993 m. Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriaus bendradarbė, 19591984 m. kabineto (skyriaus) vedėja. 1984 m. menotyros kandidatė. Jai vadovaujant sudaryta nuosekli archyvinio darbo metodika, suintensyvėjo liaudies dainų šifravimas, rankraštinių rinkinių sudarymas, medžiagos sisteminimas, sudarant melodijų ir tekstų katalogus.

Mokslinė veiklaKeisti

Kūrė lietuvių liaudies dainų melodijų katalogą. Sukūrė lietuvių liaudies dainų melodijų tipologinės klasifikacijos principus, kuriais remiantis sudarytas LMA Lietuvių liaudies dainų melodijų tipologinis katalogas. Jo klasifikacijos metodas taikytas ir jos pačios parengtame lietuvių liaudies dainų rinkinyje „Dzūkų melodijos“, o teoriškai pagrįstas bei apibendrintas monografijoje „Lietuvių liaudies dainų melodijų tipologija“. Parengė lietuvių liaudies dainų plokštelių leidinius.

BibliografijaKeisti

 • Vakarų Europos muzikos literatūra (vadovėlis, 2 d., 1958 m.),
 • Rusų muzikos literatūra (vadovėlis, 2 d. 19611973 m.)
 • Lietuvių liaudies dainų antologija (6 plokštelės, 1966 m.)
 • Lietuvių liaudies muzika I d. Dzūkų dainos, (4 plokštelės su melodijomis ir tekstais, 1974 m.)
 • Dzūkų dainininkė Marija Kuodžiūtė-Navickienė (1976 m.) ,
 • Dzūkų melodijos. Vilnius: Vaga, 1981 m.
 • Lietuvos TSR liaudies muzika (2 plokštelės, 1986 m., serija Muzykalnoje tvorčestvo narodov SSSR),
 • Lietuvių liaudies muzika (kompaktinė plokštelė, 1995 m.)
 • Lietuvių liaudies dainų melodijų tipologija. (Monografija 1998 m.)
 • Lietuvių liaudies muzika II d. Aukštaičių dainos. Šiaurės rytų Lietuva, 3 kompaktinės plokštelės, 3 audiokasetės su melodijomis ir tekstais, 1998 m.)
 • Lietuvių liaudies muzika III d. Suvalkiečių dainos. Pietvakarių Lietuva. Vilnius. Lietuvos muzikos akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyrius, (knyga ir 2 CD 2002 m.)

ŠaltiniaiKeisti