Generolas kapitonas

Generolas kapitonas (angl. captain general) – aukštos vadovaujančios karinės pareigos.

Istorija

redaguoti

Generolo kapitono pareigos pasirodė XIV a. Tada generolas kapitonas būdavo kariuomenės ar laivyno vyriausiasis vadas. Manoma, kad tai galbūt buvo pirmas karinis laipsnis, kurio pavadinime buvo žodis generolas. Šis laipsnis buvo paplitęs XVI–XVII a., bet skirtingose šalyse reiškė kiek skirtingas pareigas. XVIII a. jis naudotas rečiau, generolus kapitonus ėmė keisti laipsniai generolas ir feldmaršalas. Pasibaigus Napoleono karams generolų kapitonų praktiškai nebeliko, išskyrus Ispaniją ir buvusias jos kolonijas.

Venecijos respublika

redaguoti

Venecijos respublikoje generolas kapitonas buvo vyriausiasis karinio laivyno vadas karo metu. Pirmas generolas kapitonas paminėtas dar 1370 m. Šis laipsnis buvo naudojamas iki Venecijos respublikos žlugimo XVIII a. pabaigoje.

Didžioji Britanija

redaguoti

Pirma kartą paminėtas XVI a. 2-ią dešimtmetį, tada generolas kapitonas buvo nuolatinis visos kariuomenės vyriausiasis vadas. XVII a. šios pareigos buvo dažnos, o XVIII a. generolais kapitonais buvo tik Marlboro hercogai (angl. Duke of Marlborough, 1702 m. ir 1714 m.) ir Ormondo hercogas (angl. Duke of Ormonde; 1711 m.).

Valdant Hanoverio dinastijai šis titulas buvo užmirštas, o paskutinį kartą buvo atgaivintas 1799 m., kai jį 1799 m. suteikė Jorko hercogui.

Generolo kapitono titulas dažnai būdavo susietas su valstybės galva kaip su ginkluotųjų pajėgų vadu. Taip generolais kapitonais maždaug iki XIX a. vidurio buvo Anglijos karaliai, taip pat – lordas protektorius Oliveris Kromvelis.

Nyderlandai

redaguoti

Mauricas van Nasau (ol. Maurits van Nassau) 1587 m. gavo titulus Sąjungos generolas kapitonas ir generolas admirolas, kurie, kaip ir štathalterio titulas, tapo paveldimi Orange-Nassau dinastijoje, kol 1786 m. juos panaikino Nyderlandų parlamentas.

Ispanijos armija

redaguoti

XV a. antroje pusėje generolo kapitono laipsnis ėmė reikšti ne tik lauko kariuomenės vyriausiąjį vadą, bet ir atskirų kariuomenės rūšių (artilerijos, karališkosios gvardijos) vyriausią vadą, kas reiškė, kad ta kariuomenės rūšis tapusi gana autonomišku korpusu.

Iki Granados žlugimo 1492 m. šį titulą gavusiems karininkams turėdavo visiškai paklusti asmenys, pavaldūs karinei teisei (isp. fuero militar) tam tikrame regione. Šie karininkai taip pat veikdavo ir kaip regiono kariuomenės ir kitų karinių institucijų vadai. Einant laikui ši pareigybė susiliejo su aukščiausios civilinės valdžios tokiame regione pareigybe.
Generolo kapitono karinė pareigybė (regiono aukščiausias karinis teritorinis vadas) Ispanijoje išliko iki XX a. 9-to dešimtmečio pradžios.

XVII a. pabaigoje ar pačioje XVIII a. pradžioje Ispanijos kariuomenėje ir laivyne atsirado asmeninis generolo kapitono karinis laipsnis, kuris buvo aukščiausias Ispanijos karinių laipsnių sistemoje, panašiai kaip Prancūzijos maršalas. Ispanijos karaliai vilkėdavo karinę uniformą su generolo kapitono atskyrio ženklais. Vienas žinomų generolų kapitonų buvo Valeriano Weyler, kuris 1896–1897 m. buvo Kubos generalgubernatorius.
Antrosios Ispanijos respublikos laikais 1931–1938 m. laipsnis buvo panaikintas, bet valdžią perėmęs Fransiskas Frankas laipsnį atstatė. Nuo 1999 m. laipsnis rezervuotas valdančiam monarchui.

Nuo laipsnio atkūrimo 1938 m. šį laipsnį turėjo tik F. Frankas, Agustín Muñoz Grandes (1956), Camilo Alonso Vega (1972), Chuanas Karlosas I (1975 m.).

Ispanijos laivynas

redaguoti

Ispanijos laivyne generolo kapitono titulas kito panašiai kaip ir kariuomenėje.

XVI ir XVII a. du pagrindiniai laivyno generolų kapitonų postai buvo isp. Capitán-General de la Armada de la Mar Oceana 'vyriausiasis laivyno vadas Atlanto vandenyne' ir isp. Capitán-General de Galeras 'vyriausiasis laivyno vadas Viduržemio jūroje'.

XVI a. generolas kapitonas Ispanijos laivyne tapo specifine pareigybe. Karalius skirdavo generolą kapitoną vadovauti laivynui. Pagal dydį galeonų laivynas dažniausiai atitikdavo eskadrą, nes jame retai būdavo daugiau kaip dvylika galeonų, o kiti laivai – mažesni prekybiniai. Tokiam laivynui vadovaujantis generolas kapitonas turėdavo visišką jurisdikcinę valdžią. Antrasis laivyno vadas, kurį skirdavo generolas kapitonas, vadinosi isp. almirante 'admirolas', jis buvo atsakingas už laivyno navigaciją ir susijusius klausimus.[1]

Ispanijoje 1939–1975 m. valdant nacionalistams isp. Capitán General de la Armada laipsnį turėjo vienintelis žmogus – kaudiljas, generalisimas Fransiskas Frankas.

Prancūzija

redaguoti

Generolo kapitono karinis laipsnis retkarčiai buvo naudojamas ir Prancūzijoje. XVII a. ir XVIII a. pradžioje generolas kapitonas buvo laipsnis žemesnis už Prancūzijos maršalą ir aukštesnis už generolą leitenantą. Prancūzijos karalius tada buvo generolas kapitonas, o kariaujančiai kariuomenei vadovaudavo jo atstovai generolai leitenantai.

Bavarijos karalystė

redaguoti

Bavarijos karalystėje generolas kapitonas (vok. Generalkapitän) buvo karališkosios gvardijos hartšierų (vok. Hartschier) vadas. Šias pareigas užimdavo aukšto rango karininkas.

Dabartinis karinis laipsnis ar garbės laipsnis

redaguoti

D. Britanijos kariuomenė

redaguoti

Šiuolaikinėje D. Britanijos ir kai kurių Tautų Sandraugos šalių kariuomenėse generolais kapitonais dažnai vadina ceremoninį artilerijos korpuso vadovą. Pvz., D. Britanijos karalienė Elžbieta II dabar yra Garbingosios Artilerijos Kuopos (angl. Honourable Artillery Company)[2], Karališkojo Artilerijos pulko (angl. Royal Regiment of Artillery)[3], Karališkosios Kanados Artilerijos (angl. Royal Canadian Artillery)[4], Karališkosios Australijos Artilerijos (angl. Royal Australian Artillery) ir Karališkosios Naujosios Zelandijos Artilerijos (angl. Royal New Zealand Artillery)[5] generolas kapitonas. Ji yra ir Karališkojo Naujosios Zelandijos Šarvuočių Korpuso (angl. Royal New Zealand Armoured Corps) generolas kapitonas[6].

Kitas generolas kapitonas vadovauja Karalienės Leibgvardijai Škotijoje – Karališkajai Lankininkų Kuopai (angl. Royal Company of Archers). Dabar šias pareigas užima David Ogilvy, 13-tasis Airlie erlas.[7]

D. Britanijos laivynas

redaguoti

Šiuo metu Karališkųjų jūrų pėstininkų ceremoninis vadovas yra generolas kapitonas princas Filipas.

Bolivija

redaguoti

Bolivijoje valstybės galva kadencijos metu kaip ginkluotųjų pajėgų vadovas turi generolo kapitono laipsnį ir garbės rangą, net jei yra civilis asmuo.

Kai kariuomenės vyriausiasis vadas ir valstybės galva yra tas pats asmuo, jis gauna nuolatinį generolo kapitono rangą. Čilės istorijoje buvo trys tokie atvejai – Bernardo O’Higgins, Ramon Freire ir Augusto Pinochet Ugarte. Dabartiniai rinkimų nuostatai draudžia vyriausiajam vadui tapti prezidentu.

Ispanijos ginkluotosios pajėgos

redaguoti

Ispanijoje generolas kapitonas (isp. capitán general) yra aukščiausias karinis rangas, nuo 1999 m. rezervuotas karaliui. NATO karinių laipsnių sistemoje šis rangas atitinka OF-11 lygį (iki 1999 m. – OF-10 lygį).

Nuorodos

redaguoti