Geležinis Vilkas (organizacija)

Geležinis vilkas – sukarinta organizacija, vienijusi Lietuvos prezidento Antano Smetonos priešininkus, diktatūrinės valdžios ir Augustino Voldemaro šalininkus, voldemarininkus.

Karininkas Algirdas Sliesoraitis sukūrė organizaciją Geležinis vilkas 1927 metų pabaigoje ir vėliau tapo jo štabo viršininku. Organizacija buvo įregistruota Kaune ir provincijoje kaip sporto klubas. Iš pradžių tikslas buvo Lietuvoje stabilizuoti padėtį po 1926 m. gruodžio 17-osios d. perversmo, ginti esamą Vyriausybę ir ją saugoti nuo bet kokios partinės įtakos. Tam labai pritarė tautininkas kunigas Vladas Mironas, o Augustinas Voldemaras tuo tarpu nesidomėjo.

1929 m. parengtame statute atsirado nuostata:

Geležinis Vilkas nėra partija ar sąjunga su tam tikra parengta ir vykdoma programa, bet yra aktyvi sargyba, vidaus kariuomenė. (…) Ji skirta kovai su antitautiškumu ir svetimu priešvalstybiniu gaivalu.

Organizacija pradėjo ginkluotis. Jos vadu buvo laikomas Lietuvos prezidentas Antanas Smetona, tačiau iš tikrųjų ji tapo vis labiau pavaldi ministrui pirmininkui Augustinui Voldemarui.

Daug voldemarininkų buvo karo aviacijos lakūnai. Lietuvos karo aviacijos pirmaisiais kūrimosi metais buvo svetimtaučių lakūnų, anglų, vokiečių ir rusų, tačiau po 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo kariuomenėje augo patriotinės nuotaikos.[1]

Voldemarininkai leido savaitraštį Tautos kelias.

1934 m. dalyvavo nepavykusiame kariniame perversme.

Nuorodos

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
  1. „Karys. 1980, Nr. 2. A. Motuzas. Sparnuotieji metai“. Nuoroda tikrinta 2012 m. lapkričio 5 d..