Gazeta Wileńska

„Gazeta Wileńska“ (liet. Vilniaus laikraštis) – visuomenės politinis ir literatūros dienraštis, ėjęs 1906 m. Vilniuje lenkų kalba.

IstorijaKeisti

Išėjo 105 numeriai. Skelbėsi nepartiniu. Skleidė laisvės, lygybės, brolybės, taip pat lietuvių, lenkų ir baltarusių draugystės idėjas. Pripažino lietuvių tautos teises etnografinės Lietuvos ribose. Aštrioje laikraščių „Vilniaus žinios“ ir „Kurjer Litewski“ polemikoje tautinio, politinio ir kultūrinio apsisprendimo klausimais palaikė „Vilniaus žinias“. Buvo paplitęs tarp lenkų ir baltarusių inteligentijos, dalies lietuvių ir lenkų dvarininkų, Vilniaus ir Kauno lietuvių.

Bendradarbiavo Liudvikas Abramavičius, Mykolas Biržiška, Mykolas Brenšteinas, Jonas Jablonskis, Kazimieras Prapuolenis, Jurgis Šaulys, Jonas Vileišis, Tadas Vrublevskis.

Leido Mykolas Romeris ir L. Povstanskis, redagavo Z. Pietkievičius, M. Romeris.[1]

ŠaltiniaiKeisti

  1. Gazeta Wileńska. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XV (Mezas-Nagurskiai). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. 743 psl.