Garsas – JAV lietuvių savaitraštis, leistas nuo 1917 m. gegužės 1 d. Iš pradžių ėjo Brukline, nuo 1930 m. – Vilks Bare.

Istorija redaguoti

Įsteigė ir leido Lietuvių Romos katalikų susivienijimas Amerikoje, Tautos fondas ir Amerikos lietuvių taryba. Nuo 1918 m. leidžia tik Lietuvių Romos katalikų susivienijimas Amerikoje; spausdinamas Brukline. Tiražas 1985 m. – 2000 egz.

Rašo ne tik apie Susivienijimo reikalus, bet ir kultūriniais, tautiniais, politiniais klausimais. Bendradarbiavo daugelis lietuvių publicistų, rašytojų, visuomenės veikėjų.

Redaktoriai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 144 psl.