Garnys – laikraštis, ėjęs 19101914 m., 19241929 m. Kaune. Skelbėsi esąs pirmutinis kultūringas juokų ir satyros laikraštis.

Istorija

redaguoti

Leido ir redagavo V. Saglinaitė. Ėjo kartą per mėnesį, iliustruotas, nedidelės knygelės formato, 16 psl. apimties. Spausdino S. Banaičio spaustuvė ir Šviesos spaustuvė Kaune.

Kritikavo įvairias negeroves, ydas, šaipėsi iš valdininkų, apsileidėlių, tamsuolių, literatų (keturvėjininkų), rašė ir apie kitas šalis, spausdino spaudos peržvalgas, humoristinius eilėraščius, replikas, satyrinės literatūros kūrinius, politines karikatūras.

Autoriai pasirašinėjo slapyvardžiais Dėdė Baltrus, Petras Kiška, Justas Kiksas, Uršė Spiraitė, Čemerys, Titnagas, Dėdė Anastazas, At. Švyturys ir kt.

Redaktorė Sofija Jastremskaitė (nuo Nr. 11 iki 1914 m.). Nuo 1924 m. sausio leido ir redagavo B. Valiušaitis. [1]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 144 psl.