Garbės teismas – organizacijos arba profesinės bendruomenės savivaldos institucija, nagrinėjanti klausimus dėl narių drausmės (disciplinos), garbės gynimo.

Profesiniai teismai Keisti

Garbės teismus turi advokatūra, notariatas, kitų laisvųjų profesijų korporacijos. Jie nagrinėja drausmės bylas ir prašymus dėl garbės gynimo. Sudaromi 3-5 metams iš kelių (3-9) renkamų ar skiriamų narių. Pvz., į Teisėjų garbės teismą Lietuvoje po 2 narius iš Aukščiausiojo Teismo, Apeliacinio teismo ir Vyriausiojo administracinio teismo, 3 narius iš visų apygardų administracinių teismų, apygardų teismų ir apylinkių teismų teisėjų į Teisėjų garbės teismą renka Teisėjų taryba. Teisėjų garbės teismo nariai išsirenka šio teismo pirmininką ir pirmininko pavaduotoją.[1]

Šaltiniai Keisti