Garbės daktaras (lot. Dr. h. c., Dr. E. h.) – garbės vardas, titulas, kurį teikia universitetas, kita aukštoji mokykla arba jos padalinys už ypatingus nuopelnus. Tam pačiam asmeniui titulas gali būti suteikiamas įvairiose aukštosiose mokyklose (h. c. mult., honoris causa multiplex). Pvz., įvairių valstybių prezidentai dažnai yra apdovanojami vizitų užsienyje metu arba lankydamiesi gimtos šalies universitetuose (iš lietuvių, pvz., Valdas Adamkus ir kt.).

Maryland universiteto garbės daktaro regalijos teikiamos bundeskancleriui Ludwig Erhard (Heidelbergas, Vokietija)

Nuorodos

redaguoti