Ganytojas (Kaunas)

Ganytojas – Žemaičių ir Seinų vyskupijų oficialus organas, ėjęs 19191924 m. Kaune.

Istorija Keisti

Leido Šv. Kazimiero draugija du kartus per mėnesį, nuo 1920 m. kas mėnesį. 1922 m. buvo sujungtas su „Žemaičių vyskupijos kronika“ ir tapo oficialiu vyskupijos leidiniu. Spausdino Šviesos spaustuvė Kaune. Tiražas – 700 egz. (1919 m.). Nuo 1925 m. vietoj „Ganytojo“ leistas „Tiesos kelias“.

Spausdino Apaštalų sosto aktus, Lietuvos dvasininkijos dokumentus (kai kurie spausdinti lotynų kalba), aiškino kanonų teisę, rašė apie įvairius katalikiškojo gyvenimo aspektus, krikščionybės raidą Lietuvoje, asmens dorovinį auklėjimą.

Bendradarbiavo Antanas Alekna, Pranas Dovydaitis, Pranas Kuraitis, A. Ragaišis, Kazimieras Prapuolenis, Kazimieras Steponas Šaulys, Jonas Totoraitis ir kt.

Redagavo Adomas Dambrauskas-Jakštas, Mykolas Vaitkus (nuo 1923 m.). [1]

Šaltiniai Keisti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 143 psl.