Gamtos garsai – natūralūs garsai, aptinkami gamtoje. Gamtos garsai apima geofoniją, biofoniją ir tam tikru mastu antrofoniją. Gamtos garsus sudaro:[1]

  • geofonija – ne biologinės kilmės garsai, tokie kaip vėjo sukeltas lapų šlamėjimas, tekančio vandens garsas, bangų ir medžių ošimas;
  • biofonija – gyvų organizmų skleidžiami garsai, kaip antai paukščių čiulbėjimas bei įvairūs žvėrių skleidžiami garsai;
  • antrofonija – žmonių balsai ir kiti pirmykščiai žmonių veiklos garsai, nedirginantys aplinkos.

Išnašos

redaguoti

Nuorodos

redaguoti