Gaizinkalnis

Gaizinkalnis yra aukščiausias taškas Latvijoje, kuris siekia 312 metrų virš jūros lygio. Jis yra Vidžemės aukštumoje į vakarus nuo Maduonos. Ant Gaizinkalnio kalvos buvo nebaigtas statyti bokštas, kuris 2012 m. gruodį buvo nugriautas.