Gairės (Kaunas)

Gairės – meno ir literatūros iliustruotas žurnalas, ėjęs 19231924 m. Kaune.

IstorijaKeisti

Leido menininkų kooperatyvas „Gairės“ kas du mėnesius. Išleisti 8 numeriai.

Nagrinėjo meno ir literatūros raidos ypatumus, analizavo kūrybos proceso psichologinius aspektus, svarstė naujų meno ir literatūros krypčių įtaką lietuvių kultūrai, informavo apie meno ir literatūros plėtotę užsienio šalyse, spausdino lietuvių menininkų kūrinius bei žymiausių užsienio rašytojų kūrinių fragmentus, literatūros apžvalgas, recenzijas.

Bendradarbiavo Vytautas Bičiūnas, Kazys Boruta, Motiejus Gustaitis, Faustas Kirša, Vincas Krėvė, Ona Pleirytė-Puidienė, Vincas Mykolaitis-Putinas, Balys Sruoga, Antanas Sutkus, Juozas Tysliava, Petras Vaičiūnas, Eduardas Viskanta, Vydūnas.

Redaktorius Kazys Puida. [1]

ŠaltiniaiKeisti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 141 psl.