Gailestingoji sesuo

Gailestingoji sesuo – iliustruotas Lietuvos gailestingųjų seserų žurnalas, leistas 1931 m. ir 1938 m. Kaune.

Istorija

redaguoti

Leido Lietuvos gailestingųjų seserų sąjunga vietoj ėjusio žurnalo „Lietuvos sesuo“. Pirmajame numeryje išspausdinti Pabaltijo kraštų Raudonojo kryžiaus ir Gailestingųjų seserų sąjungos Kongreso, įvykusio Taline 1931 m. liepos mėn. pranešimai. Dėl finansinių sunkumų daugiau numerių neišleista. Redaktorė K. Grinienė. Spausdino Raidės spaustuvė Kaune.

Lietuvos Raudonojo kryžiaus Gailestingųjų seserų draugovė 1938 m. vėl pradėjo leisti žurnalą „Gailestingoji sesuo“. Spausdino E. Norkienės ir P. Stikliaus spaustuvė Kaune. Išėjo 3 numeriai.

Rašė apie gailestingųjų seserų profesijos savitumus ir darbo sąlygas, pasakojo apie ligoninių veiklą, moterų ir vaikų globos centrus, spausdino mokslo populiarinimo straipsnius.

Bendradarbiavo Jonas Pyragius, V. Monkutė, M. Tulytė, Juozas Žemgulys, K. Vitkauskaitė.

Redaktorė Bronė Gustaitienė. [1]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 141 psl.