Frankfurto universiteto Teisės fakultetas

Frankfurto universiteto Teisės fakultetas (vok. Fachbereich Rechtswissenschaft der Johann Wolfgang Goethe-Universität - 'Johano Volfgango Getės universiteto universiteto Dalykinė teisės mokslų sritis', FB 01) – Frankfurto universiteto (Hesenas, Vidurio Vokietija) padalinys; Teisės fakultetas.

Adresas: Campus Westend, Grüneburgplatz 1.

Administracija Keisti

Vadovybė (2010 m.):

Katedros, institutai, centrai Keisti

 • Civilinės ir ūkinės teisės institutas (Institut für Zivil- und Wirtschaftsrecht)
 • Baudžiamųjų mokslų ir teisės filosofijos institutas (Institut für Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie)
 • Viešosios teisės institutas (Institut für Öffentliches Recht)
 • Teisės istorijos institutas(Institut für Rechtsgeschichte)
 • Tarptautinės ir Europos Sąjungos privatinės teisės ir lyginamosios teisės institutas (Institut für Internationales und Europäisches Privatrecht und Rechtsvergleichung)
 • Baudžiamosios teisės teorijos ir baudžiamosios teisės etikos tyrimo centras (Forschungsstelle für Strafrechtstheorie und Strafrechtsethik), direktorius Prof. Dr. Dr. h.c. Andreas von Hirsch
 • Pinigų ir finansinio stabilumo institutas (angl. Institute for Monetary and Financial Stability), direktorius Prof. Dr. Helmut Siekmann, reikalų vedėja Dr. Elke Tröller
 • Teisės ir finansų institutas (Institute for Law and Finance), direktorius Prof. Dr. Andreas Cahn, LL.M.; Reikalų vedėjas Dr. Rolf Friedewald
 • Europos sveikatos politikos ir socialinės teisės institutas (Institut für europäische Gesundheitspolitik und Sozialrecht, INEGES), direktorius Prof. Dr. Ingwer Ebsen
 • Vidaus ir užsienio medijų teisės institutas (Institut für in- und ausländisches Medienrecht), direktoriai Prof. Dr. Klaus Berg, Prof. Dr. Helmut Kohl ir Prof. Dr. Friedrich Kübler
 • Draudimo teisės institutas (Institut für Versicherungsrecht), direktorius Prof. Dr. Wandt
 • Vilhelm Mertono Europos integracijos ir tarptautinės ekonominės santvarkos centras (Wilhelm Merton-Zentrum für Europäische Integration und Internationale Wirtschaftsordnung), direktoriai Prof. Dr. Dr. Rainer Hofmann ir Prof. Dr. Stefan Kadelbach
 • Dalykinės srities raktinių kompetencijų centras (Fachbereichszentrum für Schlüsselqualifikationen), direktorius Prof. Dr. Joachim Zekoll; Reikalų tvarkytojai Hülya Arslaner, Mediatorė, Jan Friedeborn (Dr. Renata Martins atstovas)
 • Mokslo klasteris „Normatyvių sistemų susidarymas“ (Excellenzcluster "Die Herausbildung normativer Ordnungen")
 • Tarptautinė Makso Planko lyginamosios teisės istorijos tyrimų kolegija (Internationales Max-Planck-Forschungskolleg für vergleichende Rechtsgeschichte)

Profesoriai Keisti

Ryšiai su Lietuva Keisti

Frankfurto universitete studijuoja ir studentų iš Lietuvos. Pagal ERASMUS-SOCRATES programas - VU studentai. Nuo maždaug 1994 m. Frankfurto universiteto Teisės fakultete pagal stipendijų programą podiplomines teisės magistro (LL.M.) studijų programoje mokosi bent 1-2 teisininkai iš Lietuvos.

Absolventai Keisti

Šaltiniai Keisti

 1. Dekanatas Archyvuota kopija 2010-08-29 iš Wayback Machine projekto.
 2. VU garbės daktarai
 3. Lietuvos mokslo potencialas Archyvuota kopija 2013-12-12 iš Wayback Machine projekto. (Vaiva Bernotaitė „Europos Bendrijų (EB) paramos vystymui politika ir bendradarbiavimas su Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) šalimis“, 2006.08.02)
 4. Gintautas Šulija (CV)

Nuorodos Keisti