Finansininkas

Finansininkas – asmuo, kuris disponuoja didžiulėmis pinigų sumomis. Jo veikla apima pinigų skolinimą, projektų finansavimą, stambios apimties investavimą ar turto valdymą. Finansininkais šiandien gali būti bet kuris asmuo, kurio pragyvenimo šaltinis susijęs su investavimu. Pats puikiausias finansininko pavyzdys - rizikos kapitalistas - dalinai finansuojantis naujo verslo pradžią. Toks asmuo užsidirba pinigus gaudamas palūkanas už suteiktą paskolą arba atitinkamą pelno dalį - komisinius.