Finansiniai rodikliai

Finansiniai rodikliai – įvairūs absoliutūs ir santykiniai rodikliai, apskaičiuojami finansinės analizės metu, kurių pagrindu yra sprendžiama apie tiriamo subjekto pelningumą, likvidumą, mokumą, apyvartumą ir pan.

Pelningumo rodikliaiKeisti

Bendrasis pelningumasKeisti

 

Bendrasis pelningumas nustato, kiek pelno tenka kiekvienam grynųjų pardavimų pajamų vienetui. Jis apibūdina tiriamo subjekto pagrindinės veiklos pelningumą. Parodo, ar naudinga parduoti prekes.

Grynasis pelningumas (grynojo pelno marža)Keisti

 

Grynasis pelningumas nusako, kiek grynojo pelno tenka kiekvienam grynųjų pardavimų pajamų vienetui.

Grynasis pelningumas apibūdina visos tiriamo subjekto veiklos (gamybinės, komercinės, investicinės, finansinės) galutinį pelningumą. Rodiklio mažėjimas parodo, kad būtinos naujovės, įspėja, kad prekių konkurencingumas smunka.

Turto pelningumas (turto grąža)Keisti

 

Turto grąža pasako, kiek grynojo pelno tenka kiekvienam viso turto piniginiam vienetui.

Turto grąža apibūdina sugebėjimą pelningiau naudoti visą turtą. Parodo, kokia viso turto dalis susigrąžinama pelno pavidalu.

Nuosavo kapitalo pelningumasKeisti

 

Jis nusako, kiek pelno tenka kiekvienam savininko investuotam į verslą piniginiam vienetui.

Jis parodo investicijų pelningumą. Aukštas lygis užtikrina didelius dividendus.

Likvidumo rodikliaiKeisti

Bendrasis likvidumas (padengimo koeficientas)Keisti

 

Jis nusako, kiek kartų trumpalaikis turtas viršija įsipareigojimus.

Jis apibūdina tiriamo subjekto sugebėjimą įvykdyti trumpalaikius įsipareigojimus iš trumpalaikio turto. Normalu, kai BL reikšmė svyruoja tarp 1,2 ir 2. Jei pasiekia 2,5 ir daugiau, tiriamo subjekto vadovybė privalo nustatyti, ar nėra sukaupusi tiek apyvartinių lėšų, jog nepajėgia jų visų panaudoti.

 

Kritinis likvidumasKeisti

 


Jis nusako, kiek kartų labiausiai likvidus turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus.

Kritinis likvidumas apibūdina tiriamo subjekto sugebėjimą įvykdyti trumpalaikius įsipareigojimus iš mobiliausio (galimo greitai paversti pinigais) turto. Jei rodiklis mažesnis už 1, reiškia, kad įmonė labai rizikinga ir gali bankrutuoti.

Turto valdymo rodikliaiKeisti

Vidutinė debitorinio įsiskolinimo trukmėKeisti

 

Vidutinė kreditorinio įsiskolinimo trukmėKeisti

 

Atsargų apyvartumasKeisti

 

Ilgalaikio turto apyvartumasKeisti

 

Viso turto apyvartumasKeisti

 

Viso turto apyvartumas parodo, kokia pardavimų apimtis tenka kiekvienam turto piniginiam vienetui.

ŠaltiniaiKeisti

  • Buškevičiūtė E., Mačerinskienė I. Finansų analizė. – Kaunas: Technologija, 2002.
  • Gaidienė Z. Finansų valdymas. – Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 1998