Finansų rinkos priežiūra

Finansų rinkos priežiūra (angl. Financial regulation, 'finansinis reguliavimas') – valstybinių institucijų bei kitų įstaigų, organizacijų veikla, kurios paskirtis - nustatyti tam tikrus reikalavimus, apribojimus bei gaires finansų (kredito) įstaigoms, idant šie palaikytų finansų sistemos vientisumą. Finansų rinką prižiūri, jų veiklą reguliuoja dažniausiai speciali valstybinė institucija (įstaiga), nors visas šias funkcijas atlikti gali ir nevalstybinė įstaiga.

TikslaiKeisti

  • priversti vykdyti įstatymų (ir kitų teisės aktų) reikalavimus
  • patraukti teisinėn (administracinėn, baudžiamojon ir kitokion) atsakomybėn pareigybinių nusikaltimų rinkose atvejais
  • išduoti leidimus finansinių paslaugų tiekėjams
  • ginti vartotojus, apsaugoti finansų įstaigų klientus, nagrinėti jų skundus, prašymus
  • palaikyti pasitikėjimą finansų sistemoje.

LietuvaKeisti

Lietuvoje finansų rinkų priežiūrą, nuo 2012 m. vykdo Lietuvos bankas. Iki tol, Lietuvos bankas dalijosi priežiūros funkcijomis su Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija ir Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija.