Finansų apskaita – apskaitos sritis, susijusi su finansinio balanso paruošimu, sprendimų priėmėjams: bendrovės akcininkams, tiekėjams, banko atstovams, darbuotojams, valstybinėms įstaigoms, įmonės savininkams ir jos tarpininkams.

Finansinio kapitalo rezervą galima įvertint dvejopai: nominalios vertės bei pastovios perkamosios galios vienetais. Pagrindinis finansinės apskaitos poreikis yra susijęs su įmonės skaidrumu bei principinės agento problemos išsprendimu. Šios problemos sprendimui reikalingas agentų atliekamo darbo stebėjimas ir įvertinimas bei Gautos informacijos pranešimas suinteresuotiems asmenims. Finansų apskaita kaip ir Vadybos ir kaštų apskaita yra buhalterinės apskaitos rūšis.

Paskirtis, tikslai

redaguoti

Finansinės atskaitomybės paskirtis – teikti įvairiems vartotojams, priimantiems ekonominius sprendimus, naudingą informaciją apie finansinę įmonės būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus.

Finansinės atskaitomybės tikslai – sudaryti bendros paskirties finansinius balansus, aprūpinti įmones informacija skirta sprendimams priimti, planų sudarymui bei bendrovės veiklos įvertinimui, atitikti valstybinės priežiūros reikalavimus

Šaltiniai

redaguoti