Fideizmas

Fideizmas yra religinės teologijos samprata, reiškianti, jog protas yra nesusijęs su religinio pobūdžio tikėjimu. Kai kurios fideizmo versijos teigia, jog protas yra tikėjimo antitezė; kitos sako, jog tikėjimas yra pirminis reiškinys, dėl to jo neįmanoma pagrįsti spekuliatyviu būdu.

Sąvoka taip pat kartais apibūdina protestantų tikėjimo teiginį, jog krikščionys yra išvaduojami vien tikėjimo dėka (žr. solā fide). Pastarasis tikėjimas taip pat vadinamas solifideizmu.