Fašina (angl. fascine), žabinys, žabinis – apvalus žabų ryšulys, naudotas sutvirtinti žeminiams kasiniams ar statiniams, takams klampiame grunte ar nelygiame paviršiuje kloti. Fašina taip pat buvo Italijos fašistų simbolis - "Ryšulį sunkiau perkirsti nei vieną rykštę".

Churchill VIII AVRE tankas su fašinomis
Fašinomis sutvirtintas upės krantas

Karyboje fašinos naudojamos:

  • Gruntinių įtvirtinimų (apkasų, gynybinius pylimų ir pan.) šlaitams sutvirtinti. Tam fašinas naudojo dar romėnai.
  • Šturmuojant įtvirtinimus fašinų primesdavo gynybinius griovius (pvz., prie pilių sienų), kad šturmuojantys galėtų juos pereiti. Šiam tikslui fašinas naudoja ir dabar, kai reikia užpildyti pravažiuoti trukdančius griovius, tranšėjas, apkasus. Fašinų klojimas dažnai mechanizuotas, tam naudojamos specialios inžinerinės mašinos fašinų klotuvai. Tokios mašinos neretai naudoja ne žabų, o specialių plastikinių vamzdžių ryšulius.
  • Kelio dangai klampiu gruntu sutvirtinti, kad galėtų pravažiuoti mašinos ar praeiti kareiviai.

Fašinos naudojamos ir nekaryboje pylimams sutvirtinti ir iškasų šlaitams sutvirtinti.

Nuorodos redaguoti