Europos socialinė chartija

Europos socialinė chartija  – tarptautinė sutartis. Sritis – socialinė teisė. Priėmė Europos Taryba (1961 m.). Įsigaliojo 1965 m. vasario 26 d.

1996 m. šie straipsniai buvo peržiūrėti. Įsigaliojo 1999 m.

 • 1 straipsnis. Teisė į darbą
 • 2 straipsnis. Teisė į tinkamas darbo sąlygas
 • 3 straipsnis. Teisė į sveikas ir saugias darbo sąlygas
 • 4 straipsnis. Teisė į teisingą atlyginimą
 • 5 straipsnis. Teisė jungtis į organizacijas
 • 6 straipsnis. Teisė į kolektyvines derybas
 • 7 straipsnis. Vaikų ir paauglių teisė į apsaugą
 • 8 straipsnis. Dirbančių moterų teisė į motinystės apsaugą
 • 9 straipsnis. Teisė į profesinį orientavimą
 • 10 straipsnis. Teisė į profesinį rengimą
 • 11 straipsnis. Teisė į sveikatos apsaugą
 • 12 straipsnis. Teisė į socialinę apsaugą
 • 13 straipsnis. Teisė į socialinę paramą ir medicinos pagalbą
 • 14 straipsnis. Teisė naudotis socialinės rūpybos tarnybų paslaugomis
 • 15 straipsnis. Neįgaliųjų teisė į savarankiškumą, socialinę integraciją ir dalyvavimą visuomenės gyvenime
 • 16 straipsnis. Šeimos teisė į socialinę, teisinę ir ekonominę apsaugą
 • 17 straipsnis. Vaikų ir paauglių teisė į socialinę, teisinę ir ekonominę apsaugą
 • 18 straipsnis. Teisė dirbti mokamą darbą kitų Šalių teritorijoje
 • 19 straipsnis. Darbuotojų migrantų ir jų šeimų teisė į apsaugą ir paramą
 • 20 straipsnis. Teisė į lygias galimybes ir vienodą padėtį darbo ir profesijos reikalais nediskriminuojant dėl lyties
 • 21 straipsnis. Teisė į informaciją ir konsultaciją
 • 22 straipsnis. Teisė dalyvauti nustatant ir gerinant darbo sąlygas bei darbo aplinką
 • 23 straipsnis. Pagyvenusių žmonių teisė į socialinę apsaugą
 • 24 straipsnis. Teisė į apsaugą darbo sutarties nutraukimo atveju
 • 25 straipsnis. Darbuotojų teisė į savo reikalavimų gynimą darbdavio bankroto atveju
 • 26 straipsnis. Teisė į orumą darbe
 • 27 straipsnis. Pareigų šeimai turinčių darbuotojų teisė į lygias galimybes ir vienodą padėtį
 • 28 straipsnis. Darbuotojų atstovų teisė į apsaugą įmonėje ir jiems palankių sąlygų sudarymą
 • 29 straipsnis. Teisė į informaciją ir konsultacijas, kai atliekamos grupinio atleidimo procedūros
 • 30 straipsnis. Teisė į apsaugą nuo skurdo ir socialinės atskirties
 • 31 straipsnis. Teisė į būstą

Nuorodos

redaguoti