Europos korespondencinių šachmatų čempionatas

Europos korespondencinių šachmatų čempionatas - tai ICCF- Europos[1], rengiamas Europos šachmatų susirašinėjant čempionatas.

Į varžybas kviečiami praėjusio čempionato prizininkai ir 1-2 vietas užėmę žaidėjai iš kandidatų atrankos turnyrų. Dalyvauja 15 dalyvių.

Čempionatai taip pat yra atrankinės varžybos į korespondencinių šachmatų pasaulio čempionatą. Pradžioj du geriausiai pasirodę žaidėjai patekdavo į finalą, o vėliau - į pasaulio čempionato kandidatinius turnyrus[2].

IstorijaKeisti

Pirmasis ICCF Europos šachmatų čempionatas susirašinėjant vyko 1963-1966 m. 1-ąją vietą užėmė Verneris Šternas (Rytų Vokietija) - 13½ taško; 2-3 vietose, surinkę po 10 taškų, buvo du žaidėjai. Pagal aukštesnį papildomą rodiklį, aplenkęs G. Ernstą (Vakarų Vokietija), 2-ąją vietą užėmė Ristas Kauranenas (Suomija).[3][4] Finaliniai turnyrai tik tradiciniu paštu vyko iki 2005 m.[5].

Atsiradus galimybei internetu žaisti šachmatų partijas, Europos čempionato vykdymas kito: pradžioje bandyta žaisti elektroniniu paštu, o netrukus ir per interneto serverį.

Elektroniniais laiškais atrankiniai atvirieji Europos čempionato turnyrai buvo žaidžiami 2002-2007 m.[6] Toliau vykdant čempionatus susidarė sumaištis. 63-iasis čempionatas prasidėjo vėliau nei buvo numatyta, nes dalis į jį patekusių elektroniniais laiškais žaidėjų atsisakė toliau žaisti tradiciniu paštu. Dalis laikėsi nuomonės, kad perėjimas tik prie elektroninių laiškų atimtų galimybę daliai žaidėjų kovoti čempionate. Buvo nutarta iš padėties išsisukti: iš karto pradedant du finalus po 15-ka žaidėjų: vieną (63-iąjį) – elektroninio, kitą (64-ąjį) - tradicinio pašto laiškais.[7]. Šis nutarimas lėmė, kad tą pačią dieną - 2005.04.18. prasidėtų 63-iojo [8] ir 64-ojo Europos korespondencinių šachmatų čempionato finaliniai turnyrai[9] .

Prasidėjus (2008.02.01) 65-ajam Europos čempionato finalui jau naudotas serveris[10]. Vis tik žaidimas tradiciniu paštu nebuvo užmirštas. Jis buvo atgaivintas 2017.09.15[11]. Serveriu vykę čempionatai dėl to nenutrūko: tais pat metais - 2017.12.15, naudojant serverį, prasidėjo 71 –asis čempionatas.[12].

NuostatosKeisti

Žaidimas laiškaisKeisti

Kiekvienam žaidėjui pagal 2019 taisyklių redakciją galvojimui dešimčiai ėjimų skirta 40 dienų, nebent varžybų nuostatuose būtų nurodyta kitaip. Laiko riba gali būti pažeista tik kartą. Sutaupytas laikas perkeliamas į sekančią žaidimo laiko kontrolę. Laikas skaičiuojamas pagal pašto antspaudą nuo jo gavimo iki atsakymo išsiuntimo datos. Laiško buvimo pašte laikas neįskaičiuojamas. Žaidėjui pasiuntusiam neįskaitomai užrašytą, neteisingu adresu, ar dviprasmišką ėjimą ir, kai tai privaloma, nepasiuntusiam laiško oro paštu, baudžiamas, pridedant prie jo sunaudoto laiko 5 dienas. Laiko riba gali būti pažeista tik kartą.

Sutaupytas laikas perkeliamas į sekančią žaidimo laiko kontrolę. Laikas skaičiuojamas pagal pašto antspaudą nuo jo gavimo iki atsakymo išsiuntimo datos. Laiško buvimo pašte laikas neįskaičiuojamas. Žaidėjui pasiuntusiam neįskaitomai užrašytą, neteisingu adresu, ar dviprasmišką ėjimą ir, kai tai privaloma, nepasiuntusiam laiško oro paštu, baudžiamas, pridedant prie jo sunaudoto laiko 5 dienas.

Kiekvienais kalendoriniais metais žaidėjas gali paprašyti 45 dienas atostogų.[13]. Pašto turnyrauose pasiekti rezultatai galioja ir serverio turnyruose.[14].

Žaidimas serveriuKeisti

Naudojant serverį kiekvienam žaidėjui 10-čiai ėjimų skiriama - 50 dienų. Fiksuojama turnyro pradžios data. Turnyro pabaigos data nenustatoma. Varžovo reikalavimu partija stabdoma, kai žaidėjas viršija galvojimui skirtą laiką. Kiekvienas dalyvis per metus gali pasiimti 30 d. atostogų (nuo 69 čemp. – 45 dienas) [15]). Dėl papildomų atostogų kreipiamasi į turnyro direktorių (nuo 67 čemp. – į specialią atostogų tarnybą[16]). Surinkus po lygiai taškų, vietos paskirstomos, naudojant Zonen-Bergerio koef. (nuo 68 čemp. - įvesti du rodikliai: pirmoj eilėj vietos nustatomos pagal Baumbacho (pergalių skaičių) metodą, jei lygu – Zonen- Bergerio koef.) [17]. Kai reikia serveris paskiria arbitrą.[18].

Dalyvių atrankaKeisti

Žaidėjai norintys dalyvauti čempionato finaliniame turnyre turi žaisti atrankos turnyruose. Jų yra 4 pakopos: atvirieji, ketvirtfinaliai, pusfinaliai ir kandidatų turnyrai. Neturintiems reitingo gali tekti pradėti nuo atvirojo turnyro ir kilti aukštyn per visas keturias pakopas. Turintiems reitingus lengviau: priklausomai nuo jų dydžio, jie gali iš karto patekti į ketvirtfinalį, pusfinalį, ar kandidatų turnyrą.


Iššsikovoti atrankinėse varžybose leidimai žaidimui atrankos ketvirtfinalio, pusfinalio ar kandidatų turnyre, išskyrus leidimus pagal kvalifikacinius ICCF titulus, ar pasiektus reitingo taškus, gali būti panaudoti tik vieną kartą.

Leidimai pagal turnyrų rezultatus galioja nuo turnyro, kuriame buvo įgytas leidimas, pabaigos 3 metus. To pačios pakopos turnyre pasiektas papildomas leidimas galios dar metus ( pav., antrasis įgytas leidimas galios 4 metus nuo turnyro, kuriame jis buvo įgytas, pabaigos).

Atvirasis turnyrasKeisti

Turnyras susideda iš 7 dalyvių. Į jį žaidėjai registruojami nuolat ir varžybos prasideda, užsiregistravus 7 dalyviams. Toliau registracija vyksta į sekantį turnyrą ir t. t.

Europos čempionato atvirajame turnyre turi teisę dalyvauti ;

 • anksčiau nežaidę, ar neturintys ICCF reitingo,
 • turintys žemesnį už 2100 reitingą žaidėjai.

Turnyrą laimėjęs žaidėjas įgyja leidimą žaisti aukštesnėje atrankos pakopoje – viename ketvirtfinalio turnyre

Ketvirtfinalio turnyrasKeisti

Turnyras susideda iš 11-kos dalyvių. Į jį žaidėjai įtraukiami nuolat ir varžybos prasideda, atsiradus 11 dalyvių. Toliau ruošiamas sekantis ketvirtfinalio turnyras ir t. t.

Europos čempionato ketvirtfinalio turnyre turi teisę dalyvauti ;

 • žaidėjai iki turnyro pradžios turintys 2100-2299 reitingą.
 • jei žaidėjas atvirajame atrankos turnyre yra išsikovojęs leidimą vieną kartą žaisti ketvirtfinalio turnyre.
 • žaidėjas, neturintis ICCF reitingo, jei jį delegavo nacionalinė federacija, pridėjusi pažymą, patvirtinančią žaidėjo pajėgumą be atrankos žaisti ketvirtfinalio turnyre.

1-ą ir 2-ą vietą užėmę žaidėjai įgyja leidimą žaisti aukštesnėje atrankos pakopoje – viename pusfinalio turnyre.

Pusfinalio turnyraiKeisti

Turnyrai susideda iš 13-kos dalyvių. Organizatorius turi teisę keisti dalyvių skaičių iki 11-kos, 15-kos, ar 17-kos. Prasideda kartą į metus: rugsėjo mėn. Europos čempionato pusfinalio turnyre turi teisę dalyvauti:

 • žaidėjai iki turnyro pradžios turintys 2300-2499 reitingą,
 • kai žaidėjai yra užėmę 1-ą, ar 2-ą vietą Europos čempionato ketvirtfinalio turnyre ir turi teisę vieną kartą dalyvauti Europos chempionato pusfinalio turnyre,
 • dalyviai prieš tai buvusiame, ar dar tebevykstančiame kandidatų turnyre, neiškovoję teisės žaisti finale, bet surinkę ne mažiau 45% galimų taškų.
 • praėjusio čempionato pusfinalininkai, kurie nepateko į aukštesnę pakopą, bet iškovojo ne mažiau 55 % galimų taškų.

1-ą ir 2-ą vietą užėmę žaidėjai įgyja leidimą žaisti aukštesnėje atrankos pakopoje – viename kandidatų atrankos turnyre.

Kandidatų turnyraiKeisti

Turnyrai susideda iš 13-kos dalyvių. Organizatorius turi teisę keisti dalyvių skaičių iki 11-kos, 15-kos, ar 17-kos. Prasideda kartą į metus: kovo mėn. Europos čempionato pusfinalio turnyre turi teisę dalyvauti:

 • žaidėjai iki turnyro pradžios turintys 2500 ar aukštesnį reitingą,
 • turintys didmeistrio titulą,
 • turintys vyresniojo tarptautinio meistro titulą ir 2450 reitingą,
 • nepriklausomai nuo reitingo, kai žaidėjai yra užėmę 1-ą, ar 2-ą vietą Europos čempionato pusfinalio turnyre ir turi teisę vieną kartą dalyvauti Europos čempionato kandidatų turnyre,
 • prieš tai buvusio, ar dar tebevykstančio finalo dalyviai, neiškovoję teisės žaisti kitame finale, bet surinkę ne mažiau 45% galimų taškų.
 • praėjusio čempionato kandidatų turnyro dalyviai, kurie nepateko į aukštesnę pakopą, bet iškovojo ne mažiau 55 % galimų taškų.

1-ą ir 2-ą vietą užėmę žaidėjai įgyja leidimą žaisti aukštesnėje atrankos pakopoje – viename kandidatų turnyre.

Čempionato finalasKeisti

Turnyras paprastai susideda iš 15-kos žaidėjų, tačiau organizatorius gali keisti dalyvių skaičių iki 11, 13, ar 17-kos.

Turnyras vyksta kartą per dvejus metus.

Jame turi teisę dalyvauti:

 • praėjusiame čempionate: 1-ą, 2-ą, ar 3-ią vietas, užėmę žaidėjai,
 • kandidatų turnyruose: 1-ą ar 2-ą vietas, užėmusieji dalyviai.

Tuo atveju, kai pretendentų dalyvauti finaliniame turnyre skaičius viršija 17-ka, žaidėjai įtraukiami pirmumo eile:

 1. Žaidėjai iškovoję teisę, bet į praėjusį čempionatą nepatekę dėl pirmumo eilės reikalavimų.
 2. Pirmąją vietą praėjusiame čempionate užėmęs žaidėjas.
 3. Pirmąją vietą kandidatų turnyre užėmę žaidėjai.
 4. Antrąją vietą praėjusiame čempionate užėmęs dalyvis.
 5. Antrą vietą kandidatų turnyre užėmę žaidėjai.
 6. Trečiąją vietą praėjusiame čempionate užėmęs dalyvis.

Iškovojusio teisę dalyvauti finaliniame turnyre žaidėjo įtraukimą galimą atidėti tik vieną kartą.

Jei po to, kai įtraukus visus norinčius dalyvauti žaidėjus, liko laisvų vietų, turnyro direktorius gali įjungti žaidėją iš praėjusio čempionato finalo, ar kandidatų turnyrų: pirmenybę teikiant, surinkusiems vienodai taškų su antros vietos laimėtoju, bet nepatekusiais dėl žemesnių papildomų rodiklių.

Europos zonos direktorius taip pat turi teisę į dvi laisvas vietas įtraukti, pasiekusius labai aukštų tarptautinių rezultatų žaidėjus.

Serverio varžybų atrankoje iškovotos patekimo į sekančią pakopą teisės galioja ir paštu vykusių varžybų atrankoje, bet ne atvirkščiai.

Europos čempionaiKeisti

Europos čempionatai iki 2005 m.Keisti

Europos korespondencinių šachmatų čempionatai (1-62). [19]
Čempionatas Metai Čempionas Čempionatas Metai Čempionas
1-as[20] 1963 - 65  Verneris Šternas 32-as[21] 1985 - 93  Vladimiras Usačis
2-as[22] 1964 - 67  Jindrichas Zapletalas 33-ias[23] 1986 - 94  Norbertas Stulas
3-ias[24] 1965 - 68  Erichas Tylė 34-as[25] 1987 - 94  Valentinas Normantas
4-as[26] 1966 - 70  Francekas Brglezas 35-as[27] 1987 - 94  Sergejus Stoliaras
5-as[28] 1967 - 72  Folkė Ekstriomas 36-as[29] 1987 - 93  Ričardas Žitkus
6-as[30] 1968 - 72  Michailas Govbinderis 37-as[31] 1988 - 94  Liboras Danekas
7-as[32] 1970 - 74  Verner Šternas 38-as[33] 1988 - 95  Gerhardas Binderis
8-as[34] 1971 - 75  Janas Slotas 39-as[35] 1988 - 94  Giunteris Šuhas
9-as[36] 1971 - 75  A. Antonas /  A.N. Vaismanas 40-as[37] 1989 - 94  Bo Jortas
10-as[38] 1972 - 77  Ovė Ekebergas 41-as[39] 1989 - 96  Ričardas Polačekas
11-as[40] 1973 - 78  Bela Totas 42-as[41] 1990 - 95  Volfgangas Hesleris
12-as  Klausas Engelis 43-ias[42] 1990 - 97  Vitalijus Antonovas
13-as  Henrikas Siorensenas 44-as[43] 1991 - 97  Valteris Moijus
14-as[44] 1975 - 81  W. Zauermanas /   Anicetas Uogelė 45-as[45] 1991 - 95  Karl-as Heincas Kraftas
15-as  Hansas Palmas 46-as[46] 1992 - 97  Aleksejus Lepichovas
16-as[47] 1976-82  Hansas-Ulrichas Griunbergas 47-as[48] 1992 - 97  Alfio Skuderis
17-as  Arkadijus Podolskis 48-as[49] 1993 - 99  Džiampieras Davidas
18-as  Vladimiras Kalužinas 49-as[50] 1993 - 97  Ugas Fremiotis
19-as  Arne Siorensenas 50-as[51] 1994 - 98  Alius Mikėnas
20-as  Bentas Siorensenas 51-as[52] 1994 - 98  Arnė Vinje
21-as 1980 - 86  S. Pedersenas 52-as[53] 1994 - 98  Manfredas Hafneris
22-as 1980 - 86  Piotras Jašelinas 53-ias[54] 1994 - 2000  Fatih Atakisi
23-ias 1981 - 86  Aleksandras Korelovas 54-as[55] 1995 - 99  J. Zawatckis /  M. Štetleris
24-as 1981 - 87  Alfredas Deuelis 55-as[56] 1995 - 99  Vieslavas Paskas
25-as[57] 1982 - 88  Vladas Gefenas 56-as[58] 1995 - 99  Verneris Hazė
26-as[59] 1983 - 89  Gediminas Rastenis 57-as[60] 1996 - 00  Gabrielius Kardelis
27-as[61] 1983 - 90  Anatolijus Syčevas 58-as[62] 1996 - 00  Zygfridas Noišmidas
28-as[63] 1984 - 90  Janis Vitomskis 59-as[64] 1996 - 02  Vladimiras Salčenu
29-as[65] 1984 - 90  Frankas Hovdė 60-as[66] 1997 - 99  Patrikas Špycas
30-as[67] 1985 - 92  Anatolijus Parnasas 61-as[68] 1997 - 01  Pata Gaprindašvili
31-as[69] 1985 - 92  Dyteris Morlokas 62-as[70] 1997 - 01  Etoris D'Adamas

Europos čempionatai po 2005 m.Keisti

Vėlesni Europos korespondencinių šachmatų čempionatai [71].
Ėjimų siuntimas Turnyro kodas Čempionatas Pradžia Turnyro kat. Čempionas
Serveris EU/C71/finalas[72] 71-asis Europos čempionatas, finalas 2017.12.15 10

  Aleksandras Batrakovas ir   Igoris Telepnevas

Laiškai paštu EU/C70/finalas[73] 70-asis Europos čempionatas, finalas 2017.9.15 4
Serveris EU/C69/finalas[74] 69-asis Europos čempionatas, finalas 201512.15. 8   Kostantinas Delicija
Serveris EU/C68/finalas[75] 68-asis Europos čempionatas, finalas 2013.12.15. 10   Dadis Erti Jonsonas
Serveris EU/C67/finalas[76] 67-asis Europos čempionatas, finalas 2011.7.1. 9   Karlosas Krusado Duenjas
Serveris EU/C66/finalas[77] 66-asis Europos čempionatas, finalas 2008.2.1. 9   Karlosas Krusado Duenjas
Serveris EU/C65/finalas[78] 65-asis Europos čempionatas, finalas 2008.2.1. 9   Kristofas Paulsas
Laiškai paštu EU/C64/finalas[79] 64-as Europos čempionatas, finalas 2005.4.18. 9   Andrejus Lokas
E-laiškai EU/C63/finalas[80] 63-iasis Europos čempionatas, finalas 2005.4.18. 12   Klausas Vėberis

Lietuvos šachmatininkų rezultataiKeisti

Lietuvos šachmatininkai gana sėkmingai žaidė pasibaigusiuose Europos korespondencinių šachmatų čempionatų finaluose. Visa eilė jų tapo Europos korespondencinių šachmatų čempionais, tai: Anicetas Uogelė, Vladas Gefenas, Gediminas Rastenis, Valentinas Normantas, Ričardas Žitkus, Alius Mikėnas.

Taip pat, yra tapusių prizininkais: Alfredas Samerdokas 69-ajame Europos čempionate (2015-2019) pelnė sidabro medalį[74], Virginijus Dambrauskas 40-ajame (1989-1994) iškovojo bronzą[37] , Anicetas Uogelė 43-iajame čempionate pelnė bronzos medalį[81].

Aukštas ketvirtąsias vietas užėmė: Viktoras Milvydas (27-asis čemp.[61]), Aleksandras Agejevas (39-asis čemp.[35]), Andrius Šimkus (48-asis čemp.[82]).

ŠaltiniaiKeisti

 1. „ICCF Europa reglamentas“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. Kovo 9 d.. 
 2. „ICCF taisyklės nuo 2018 m. 1.2.1.3. Kandidatų turnyrai“ (PDF) (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. Kovo 7 d.. 
 3. Шахматы. Энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 452
 4. „1-as Europos čempionatas susirašinėjant“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. Kovo 2 d.. 
 5. „EU/C64/final, EU/FSM/64 Finalas paštu“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 7 d.. 
 6. „Europos Čempionato atvirasis turnyrai elektroniniais laiškais“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 7 d.. 
 7. „2004 m. ICCF Suvažiavimas. Europos zonos delegatų susitikimas.“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 7 d.. 
 8. „EU/C63/final, EU/FSM/63 Email Final“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 9 d.. 
 9. „EU/C64/final, EU/FSM/64 Postal Final“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 9 d.. 
 10. „EU/C65/final, EU/FSM/65 Serverio finalas“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 9 d.. 
 11. „EU/C70/final, 70-asis Europos čempionato finalas“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 7 d.. 
 12. „EU/C71/final. 71-asis Europos čempionato finalas“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 7 d.. 
 13. „ICCF taisyklės nuo 2017 m. žaidimo paštu taisyklės“ (PDF) ((en)). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 7 d.. 
 14. „ICCF taisyklės nuo 2019 m. 1.2.1. čempinato turnyrai“ (PDF) ((en)). Nuoroda tikrinta 2019 m. Kovo 7 d.. 
 15. „EU/C69/final, 69-asis Europos individualus čempionatas. Finalas“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 7 d.. 
 16. „EU/C67/final, 67-asis Europos individualus čempionatas. Finalas“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 7 d.. 
 17. „EU/C68/final, 68-asis Europos individualus čempionatas. Finalas“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 7 d.. 
 18. „EU/C65/final, EU/FSM/65 Finalas serveriu“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 7 d.. 
 19. „Europos čempionai“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 8 d.. 
 20. „1-asis Europos čempionatas 1963-65“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 12 d.. 
 21. „32-asis Europos čempionatas 1985-93“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 22. „2-asis Europos čempionatas 1964-67“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 12 d.. 
 23. „33-iasis Europos čempionatas 1986-94“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 24. „3-iasis Europos čempionatas 1963-65“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 12 d.. 
 25. „34-asis Europos čempionatas 1987-94“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 26. „4-asis Europos čempionatas 1966-70“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 12 d.. 
 27. „35-asis Europos čempionatas 1987-94“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 28. „5-asis Europos čempionatas 1967-72“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 12 d.. 
 29. „36-asis Europos čempionatas 1987-93“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 30. „6-asis Europos čempionatas 1968-72“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 12 d.. 
 31. „37-asis Europos čempionatas 1988-94“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 32. „7-asis Europos čempionatas 1970-74“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 12 d.. 
 33. „38-asis Europos čempionatas 1988-95“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 34. „8-asis Europos čempionatas 1971-75“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 12 d.. 
 35. 35,0 35,1 „39-asis Europos čempionatas 1988-94“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 36. „9-asis Europos čempionatas 1971-75“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 12 d.. 
 37. 37,0 37,1 „40-asis Europos čempionatas 1989-94“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 38. „10-asis Europos čempionatas 1972-77“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 12 d.. 
 39. „41-asis Europos čempionatas 1989-96“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 40. „11-asis Europos čempionatas 1973-78“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 12 d.. 
 41. „42-asis Europos čempionatas 1990-95“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 42. „43-iasis Europos čempionatas 1990-97“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 43. „44-asis Europos čempionatas 1991-97“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 44. „14-asis Europos čempionatas 1975-81“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 12 d.. 
 45. „45-asis Europos čempionatas 1991-95“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 46. „46-asis Europos čempionatas 1992-97“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 47. „16-asis Europos čempionatas 1976-82“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 12 d.. 
 48. „47-asis Europos čempionatas 1992-97“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 49. „48-asis Europos čempionatas 1993-99“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 50. „49-asis Europos čempionatas 1993-97“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 51. „50-asis Europos čempionatas 1994-98“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 52. „51-asis Europos čempionatas 1994-98“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 53. „52-asis Europos čempionatas 1994-98“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 54. „53-iasis Europos čempionatas 1994-2000“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 55. „54-asis Europos čempionatas 1995-99“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 56. „55-asis Europos čempionatas 1995-99“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 57. „25-asis Europos čempionatas 1982-88“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 12 d.. 
 58. „56-asis Europos čempionatas 1995-99“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 59. „26-asis Europos čempionatas 1983-89“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 12 d.. 
 60. „57-asis Europos čempionatas 1996-2000“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 61. 61,0 61,1 „27-asis Europos čempionatas 1983-90“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 12 d.. 
 62. „58-asis Europos čempionatas 1996-2000“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 63. „28-asis Europos čempionatas 1984-90“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 12 d.. 
 64. „59-asis Europos čempionatas 1996-02“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 65. „29-asis Europos čempionatas 1984-90“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 12 d.. 
 66. „60-asis Europos čempionatas 1997-99“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 67. „30-asis Europos čempionatas 1985-92“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 12 d.. 
 68. „61-asis Europos čempionatas 1997-01“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 69. „31-asis Europos čempionatas 1985-92“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 12 d.. 
 70. „62-asis Europos čempionatas 1997-01“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 71. „Lentelės ir rezultatai“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 7 d.. 
 72. „71-asis Europos čempionatas (serveriu)“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 73. „70-asis Europos čempionatas (laiškais paštu)“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 74. 74,0 74,1 „69-asis Europos čempionatas (serveriu)“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 75. „68-asis Europos čempionatas (žaistas serveriu)“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 76. „67-asis Europos čempionatas (žaistas serveriu)“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 77. „66-asis Europos čempionatas (žaistas serveriu)“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 78. „65-asis Europos čempionatas (žaistas serveriu)“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 79. „64-asis Europos čempionatas (žaistas laiškais paštu)“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 80. „63-iasis Europos čempionatas (žaistas E-laiškais)“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 81. „43-iasis Europos čempionatas (1990-1997)“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 
 82. „48-asis Europos čempionatas 1993-99“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. kovo 13 d.. 

Išorinės nuorodosKeisti