Europos farmacijos studentų asociacija

Europos farmacijos studentų asociacija
PramonėSuburti farmaciją, žinojimą ir studentus
Svarbiausi darbuotojaiTomaso Piaggio (prezidentas)
Tinklalapiswww.epsa-online.org

Europos farmacijos studentų asociacija (EFSA; angl. European Pharmaceutical Students’ Association, EPSA) – pelno nesiekianti, nevyriausybinė, nepolitinė ir nereliginė asociacija, vienijanti farmacijos studentų asociacijas (~29) maždaug 27 šalyse, atstovaujanti farmacijos studentams (~120 000) Europoje. Pagrindinis šios asociacijos tikslas - „plėtoti Europos farmacijos studentų interesus ir jų nuomones, bei skatinti bendradarbiavimą tarp jų“. EPSA devizas „Suburti farmaciją, žinojimą ir studentus“ atspindi siekį skatinti visų Europos farmacijos studentų nuomonių bei idėjų raišką bei keitimąsi jomis gerinant švietimą, farmacininko profesiją ir su ja susijusią mokslo pažangą.

EPSA vyriausioji valdyba veikia Briuselyje (Belgijoje), ES Farmacijos grupės įstaigose. ES reikalų viceprezidentas ten dirba nuolat, bendradarbiauja su ES Farmacijos grupe - farmacininko vaidmens, kaip vieno iš svarbiausių visuomenės sveikatinime, propagavime. Prieš įsikuriant Briuselyje EPSA valdyba buvo Leidene (Nyderlandai).

IstorijaKeisti

1978 m. Prancūzijos studentų farmacininkų asociacija sukvietė kitų Europos šalių studentus į savo metinį kongresą Nansyje. Tikslas - padiskutuoti apie būsimos Europos farmacininkų bendruomenės nuostatas, abipusiškai pripažįstant farmacijos kvalifikaciją, įgytus laipsnius ir palyginti studijas įvairiose šalyse. Paaiškėjo, kad viskas vyko daug sudėtingiau, nei buvo tikėtasi, o tai pareikalavo daugiau laiko. Visi dalyviai matė, kad reikalinga toliau bendradarbiauti. Todėl Tarptautinei studentų farmacininkų federacijai (IPSF) buvo pasiūlyta įkurti Europos antraeilį komitetą (ESC), siekiant diskutuoti bendradarbiavimo klausimais. Tai buvo padaryta tais pačiais metais Metiniame IPSF kongrese, vykusiame Edinburge (Jungtinėje Karalystėje).

1982 m. Europos antraeilis komitetas tapo nepriklausomu, pervadintas į Europos studentų farmacininkų komitetą ir oficialiai užregistruotas D’ Illkrich (Prancūzijoje) teismo registro įstaigoje. Svarbiausias šio komiteto tikslas dirbti siekiant abipusio pripažinimo tarp skirtingų Europos šalių farmacininkų kvalifikacijų ir palengvinti farmacininkų judėjimą Europoje.

Europos farmacininkos studentų asociacija (EPSA) įgijo savo esamą pavadinimą 15-ajame Metiniame susitikime Helsinkyje (Suomijoje).

1993 m. pavadinimas buvo oficialiai patvirtintas šešioliktame Metiniame kongrese Tiūbingene (Vokietijoje).

StruktūraKeisti

 
EPSA Struktūra

Generalinė asamblėjaKeisti

Pagal Laikinus nurodymus ir nuolatinę tvarką (TORSO) aukščiausia EPSA sprendimus priimanti struktūra yra Generalinė asamblėja. Generalinė asamblėja susitinka 2 kartus per metus - pirmą kartą Metiniame kongrese balandžio mėnesį ir antrą kartą Rudens asamblėjoje lapkričio mėnesį. Tai garantuoja vienodą asociacijų plėtrą bendrai priimant svarbius sprendimus, įtraukiant ir TORSO pakeitimus. Įprasti EPSA nariai turi teisę balsuoti visuose asociacijos organizuojamuose balsavimuose. Įprastu nariu tampama ruošiant metinius ir pusmečio ryšio sekretoriaus (LS) pranešimus ir mokant nario mokesčius.

Parlamento tarybaKeisti

Parlamento taryba yra asociaciją prižiūrinti institucija. Ji užtikrina, kad visi sprendimai būtų priimami ir vykdomi pagal asociacijos nuostatas. Tarybą sudaro 3 nariai (1 išrenka Parlamentaras). Visi nariai turi būti iš skirtingų valstybių.

PadaliniaiKeisti

Vykdomasis organasKeisti

 
EPSA komanda 2009-2010 m.

EPSA vykdomasis komitetas valdo asociacijos reikalus ir bendradarbiauja su valstybėmis narėmis..

Europos antraeilis komitetas (ESC) pradėjo darbą su vienu Vykdomuoju nariu, pirmininkaujančiu asmeniu. Padidėjus darbo krūviui, papildomų valdybos narių poreikis tapo akivaizdus. Valdyba buvo išrinkta IPSF kongrese, bet iš tiesų tikroji pirmoji valdyba išrinkta tik 1982 metais ESC kongrese. Iki 1998 metų valdyba (susidedanti iš prezidento, viceprezidento, sekretoriaus ir iždininko) buvo renkama kongresuose, o likusi vykdomojo organo dalis - paskiriama.

Nuo 1998 metų iki dabar visas vykdomasis organas yra išrenkamas Kongrese, tą padaryti padeda antraeilis komitetas. Po to, pakeitimai taip pat buvo padaryti vykdomojoje valdžioje pasiūlant Paramos ir Europos Sąjungos pareigūnus. Atsakingam už paramą žmogui buvo pavesta rūpintis stabiliomis pajamomis, gaunamomis iš partnerystės su išskirtinėmis kompanijomis ir organizacijomis metu. Europos Sąjungos pareigūnui duota užduotis užtikrinti, kad EPSA turėtų įtakingą vaidmenį Europos politiniame lygmenyje ir kad Europos Studentų Farmacininkų balsas būtų iš tikrųjų išgirstas.

Vėliau buvo įtrauktos ir kitos pareigybės į EPSA vykdomąją valdžią, taip pat buvo sukurti 5 viceprezidentų postai. Tikroji EPSA vykdomosios valdžios struktūra susideda iš 9 narių, iš kurių 7 yra išrenkami ir 2 paskiriami:

 • Prezidentas
 • Viceprezidentas mokslo klausimams
 • Generalinis sekretorius
 • Iždininkas
 • Viceprezidentas bendravimo klausimams
 • Viceprezidentas studentų mainų klausimams
 • Viceprezidentas partnerystės klausimams
 • Viceprezidentas Europos sąjungos reikalams (paskiriamas)
 • Buvęs prezidentas (paskiriamas)

Ryšio su visuomene sekretoriaiKeisti

EPSA ryšių su visuomene sekretoriai yra išrenkami ar paskiriami asociacijos narių organizacijų. Jų pagrindinė užduotis garantuoti EPSA projektų vykdymą vietiniame lygyje ir palaikytį ryšį tarp vietinės organizacijos vykdomosios valdžios bei pagrindinio EPSA valdžios aparato. Ryšių su visuomene sekretoriai yra oficialūs delegatai, turintys balsavimo teisę, generalinėse asamblėjose.

Dirbantys komitetaiKeisti

Dirbantys komitetai buvo įtraukti į EPSA struktūrą 27-ajame metiniame kongreso, 2004 m. surengtame Pomporove (Bulgarija). Visi dirbantys komitetai susideda iš vieno atstovo nuo kiekvienos organizacijos narės ir išrinkto vadovo. Kiekvienas dirbantis komitetas yra atsakingas už specifinę veikimo sritį. Farmacininko profesijos klausimai bei farmacijos studentų lūkesčiai yra pagrindinis EPSA projekto tikslas. EPSA turi 7 komitetus: Profesinio tobulinimosi, Sveikatos apsaugos, Humanitarinių, Farmacijos mokslų, Plėtros, Farmacinio išsilavinimo ir Farmacijos sampratos.

Individualaus mobilumo projektas(IMP) Koordinatorių tarybaKeisti

IMP Tarybos koordinatorius dirba siekdamas plėtoti EPSA Individualaus mobilumo projektą (IMP), kaip visumą. Jį sudaro Centrinis IMP ir Nacionalinis (Vietinis) IMP koordinatoriai, kurie atstovauja kiekvienam organizacijos nariui, kuris dalyvauja Individualaus Mobilumo Projekte. IMP Pagrindinis Koordinatorius renkamas, kaip ir kiti EPSA atstovai (einantys pareigas nariai), EPSA Generalinės Asamblėjos metu kol Nacionalinės (Vietos) IMP koordinatoriai yra išrenkami (ar paskiriami) pagal Nacionalinės (Vietos) asociaciją, kuriai jie atstovauja.

AtstovaiKeisti

IMP Pagrindinis Koordinatorius renkamas, kaip ir kiti EPSA atstovai (einantys pareigas nariai), EPSA Generalinės Asamblėjos metu kol Nacionalinės (Vietos) IMP koordinatoriai yra išrenkami (ar paskiriami) pagal Nacionalinės/Vietos asociaciją, kuriai jie atstovauja.

Audito komitetasKeisti

EPSA sąskaitų auditą atlieka Audito komitetas, kuris turėtų pateikti pareiškimą Generalinei Asamblėjai. Audito komitetą sudaro ne mažiau kaip 2 asmenys, skiriami Parlamentinės tarybos; jie turi būti geriausi iš įvairių šalių.

Priėmimo komiteto pirmininkasKeisti

EPSA Metinis kongresas yra svarbiausias įvykis visame EPSA veiklos kalendoriuje. Tai renginys organizuojamas tiek EPSA, tiek ir rengėjų organizacijos. Tam, kad būtų užtikrinta renginio sėkmė yra nustatytas Priėmimo komitetas (PK), jam pirmininkauja PK pirmininkas, kuris yra oficialiai paskirtas EPSA ir kviečiami Vykdomieji susitikimai, kad užtikrintumėm darnų bendravimą tarp EPSA komandos PK, tai yra reikalinga sėkmingam renginių organizavimui.

Finansinis komitetasKeisti

Komitetą sudaro ne daugiau kaip 4 asmenys, įskaitant ir atstovus, ir jie turi atlikti Vykdomosios ir Generalinės asamblėjų paskirtas užduotis. Finansinį komitetą sudaro 3 nariai, kurie turėtų būti iš skirtingų šalių ir jie turėtų atlikti tyrimus dėl nuolatinio finansavimo galimybių Europoje ir taip pat, dėl dotacijų programos.

EPSA narėsKeisti

Nacionalinės farmacijos studentų asociacijas pripažįsta Europos Taryba. Asociacijai taip pat priklauso ir farmacijos studentų asociacijos, neatspindinčios savo šalių fakultetų daugumos. Tokios yra dvi. EPSA turi 27 eilinius narius:

 • AEFFUL Lisabonos universiteto studentų farmacininkų draugija (Associação dos Estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa) – Portugalija
 • AISF Italijos studentų farmacininkų draugija (Associazione Italiana di Studenti vaistine)
 • ANEPF Nacionalinė Prancūzijos farmacijos studentų draugija (Association Nationale des étudiants en pharmacie de France)
 • APEF Portugalijks studentų asociacija (Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia)
 • ASEP Šveicarijos studentų farmacininkų draugija (Association Suisse des étudiants en pharmacie)
 • BHPSA Bosnijos ir Hercogovinos studentų farmacininkų asociacija
 • BPhD Vokietijos studentų farmacininkų draugija (Bundesverband der Pharmaziestudierend LT Deutschland)
 • BPhSA Bulgarijos studentų farmacininkų draugija (Българска фармацевтична студентска асоциация)
 • BPSA Britanijos studentų farmacininkų draugija
 • CPSA Kroatijos farmacijos ir medicinos biochemijos studentų draugija (Udruga studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske)
 • FASFR studentų farmacininkų draugijos Rumunijoje federacija (Federatia Asociatilor Studentų Farmacisti din România)
 • FEEF Ispanijos studentų farmacininkų federacija (Federación Española de Estudiantes de vaistine)
 • FiPSA Suomijos studentų farmacininkų draugija
 • GPSF Graikijos studentų farmacininkų federacija
 • HUPSA Vengrijos studentų farmacininkų draugija (Magyar Gyógyszerészhallgatók Egyesülete)
 • IUPSA Tarptautinis Stambulo universitetas Farmacijos Studentams – Turkija
 • K.N.P.S.V.Karališkoji Olandijos studentų farmacininkų draugija (Koninklijke Nederlandse Vereniging Pharmaceutische Studenten)
 • LPSA Latvijos studentų farmacininkų draugija (Latvijas Farmacijas Studentų Asociacija)
 • MPSA Makedonijos studentų farmacininkų draugija (Студентски Сојуз на Фармацевти на Македонија)
 • MPSA Maltos studentų farmacininkų draugija
 • NAPSer Nacionalinė Serbijos studentų farmacininkų draugija (Nacionalna Asociacija Studenata farmacije-Srbija)
 • NoPSA Norvegijos studentų farmacininkų draugija
 • SPSA Slovakijos studentų farmacininkų draugija
 • SFD Lietuvos studentų farmacinikų draugija
 • SNAPS Švedijos studentų farmacininkų draugija
 • SoP Danijos farmacininkų mokslinė draugija
 • SSFB Bukarešto studentų farmacininkų draugija (societatea Studentilor į farmacie Bucuresti)
 • SSSFD Slovėnijos studentų farmacininkų bendruomenė (Studentų sekcija Slovenskega farmacevtskega društva)
 • USF Čekijos Respublikos studentų farmacininkų sąjunga (Unie Studentų farmacie)
 • YP Lenkijos farmacininkų jaunimas (Młoda farmacja)

Stebėtojų valdybaKeisti

Stebėtojų valdyba yra sudaryta iš farmacinės srities profesionalų, kurie padeda EFSA prezidentui savo kompetencija ir kontaktais. EFSA‘os stebėtojų valdybos nariai - prof. Bart Rombaut, dr. D. Tromp, Jaka Brumen, Ivana Silva, prof. Ian Bates, Dr. Hubertus Cranz, Dr. Catherine Duggan, Dr. Graham Davies, prof. Momir Mikov, Dr. Raisa Laaksonen ir Dr. Hans Linden.

Garbės nariaiKeisti

Garbės narystė yra suteikiama asmenims, kurie Asociacijai yra padarę labai naudingų darbų. Atsidėkodama už jų darbą EFSA gerokai pagerino jų siekių vykdymą profesionalumu ir meistriškumu. Garbės nariai (GN) yra išrinkti Generalinės asamblėjos su dviem-trimis balsų daugumomis. Toliau išvardinti žmonės šiuo metu yra EFSA‘os garbės nariai: Niamh Fitzgerald (nuo 2000 m.), Ivana Silva (2001), Diogo Cruz (2002), Micheal Gafa (2002), Sean McAteer (2003), Lucija Sotosek (2003), Jorrit Peter Neumann (2004), Timo Mohnani (2006), Vaiva Deltuvaitė-Thomas (2007), Jaka Brumen (2007), Alena Petrikova (2008), Boštjan Čeh (2009) ir Jūratė Švarcaitė (2009).

RenginiaiKeisti

Kasmetinis kongresasKeisti

Kasmetinis EFSA‘os kongresas yra didžiausias ir svarbiausias įvykis EFSA‘os kalendoriuje ir dažniausiai vyksta balandžio mėn. Tai yra kur visi EFSA‘os nariai turi galimybę susitikti ir padiskutuoti apie EFSA ir farmacininko profesiją apskritai. EFSA‘os Kasmetinis Kongresas sprendžia Edukacinės Programos (studijų ir mokymų), Socialinės Programos ir pirmos metų EFSA‘os Generalinės Asamblėjos įvykius. EFSA‘os Kasmetinis Kongresas trunka 7 dienas ir 6 naktis. Tai yra proga delegatams iš visų narių organizacijų atvykti ir kartu pasidalinti savo įkvėpimu ir entuziazmu ateinantiems metams. Per Kasmetinį Kongresą yra išrenkama nauja EFSA‘os komanda 1 metų mandatui kasdieniams EFSA‘os nariams.

2010 EFSA‘os Kasmetinis Kongresas vyko 33 kartą.

Rudens suvažiavimasKeisti

EPSA rudens suvažiavimas yra antrasis svarbiausias EPSA įvykis, kuris dažniausiai vyksta rudenį. EPSA suvažiavimo tikslas yra suteikti EPSA nariams galimybę apžvelgti draugijos pusmečio darbą, tuo pačiu atnaujinti motyvaciją ir narių įsipareigojimus EPSA. Antruoju bendru EPSA metų suvažiavimu yra laikomas rudens suvažiavimas.

Nuo 2004 metų EPSA rudens suvažiavimas yra organizuojamas bendradarbiaujant su ESCP (Europos klinikinės farmacijos draugija (European Society of Clinical Pharmacy). Juos sieja 3 įvykiai: EPSA antrasis kasmetinis kongresas, EPSA/ESCP studentų suvažiavimas ir ESCP simpoziumas.

2009 metais pirmą kartą EPSA organizavo šį suvažiavimą bendradarbiaudama su DIA (draugija informuojanti apie narkotines medžiagas (angl. Drug Informacion Association)[1].

Vasaros universitetasKeisti

Vasaros universitetas - mokomasis ir visuomeninis suvažiavimas. Ne taip kaip kiti, prieš tai jau minėtieji, EPSA suvažiavimai, vasaros universitetas nėra laikomas EPSA bendru suvažiavimu. 2010 m. vasaros universitetas vyks jau 12 kartą. Dažniausiai vyksta liepos pabaigoje.

Kasmetinis susitikimasKeisti

 
Kasmetinis susitikimas EPSA centruose

Kasmetinis sutikimas yra organizuojamas kiekvienais metais. Paprastai - vasario mėnesį Briuselio (Belgija) EPSA centruose. Pagrindinis šio suvažiavimo tikslas yra pristatyti EPSA komandai savo veiklą ir projektus EPSA tarybai, partneriams ir kitoms institucijoms, kurios galbūt susidomės EPSA veikla. Šis suvažiavimas yra sudėliotas tarsi diskusija susėdus ratu, vadovaujant EPSA prezidentui, siekiama patobulinti EPSA veiklą ir projektus, naudojantis profesionalų patirtimi ir idėjomis.

Kiekvienais metais kasmetinį priėmimo pavadinimą išrenka EPSA vykdomoji valdžia.2009/2010-taisiais išrinktas pavadinimas - „EPSA IMP projektas“ (individualaus judėjimo projektas, Individual Mobility Project).

Pasaulio sveikatos priežiūros studentų simpoziumas (WHSS)Keisti

Simpoziumas - 4 dienas trunkanti konferencija. Suvažiuoja sveikatos priežiūros studentų atstovai iš viso pasaulio.

Pirmasis bendras pasaulio sveikatos priežiūros studentų suvažiavimas vyko Maltoje 2005 m. lapkričio 7-12 d. Į tarptautinį simpoziumą atvyko 230 medicinos, farmacijos ir slaugos studentų iš 42-jų šalių. Konferencija siekta didinti supratingumą ir paskatinti diskusijas tarp skirtingų profesijų, vystyti sumanumą ir sąvokų suvokimą įvairiose disciplinose, taip pat sukurti studento „gynėjo“ įvairiose disciplinose paslaugų požiūrį į paciento koncentruotą priežiūrą, siekiant pagerinti sveikatos išvadas. Organizuoja keletas grupių, kurios dirba kartu. Be EPSA yra įtrauktos ir kitos studentų draugijos: Tarptautinė medicinos studentų draugijos federacija (IFMSA, International Federation of Medical Students’ Associations), Tarptautinė farmacijos studentų federacija (IPSF, International Pharmaceutical Students‘Federation), Europos slaugos studentų draugijos federacija (ENSA, European Nursing Students’ Association), Tarptautinė seselių-studenčių tinklo taryba (ICNSN, International Council of Nurses – Student Network) ir Europos medicinos studentų draugija (EMSA, European Medical Students’ Association).

PublikacijosKeisti

LaikraštisKeisti

 
EPSA laikraštis

EPSA laikraštis yra oficialus EPSA leidinys. Jis leidžiamas 3 kartus per metus ir yra išplatinamas visiems EPSA nariams, susijusioms organizacijoms bei rėmėjams. Straipsnių temos - nuo EPSA tarybos, narių iki specialistų. Siekiama skleisti naujausius pokyčius susijusius su projektais ir keistis žiniomis ir patirtimi. Įskaitant plačią temų įvairovę, jis taip pat padeda bendrauti įvairių šalių studentams, kurie nori pasidalinti idėjomis, pastabomis bei patirtimi. Be to, laikraštis padeda atkreipti dėmesį į aktualias farmacijos studentams iš visos Europos problemas ir pasidalinti informacija apie ateities renginius. Kiekvienas EPSA asociacijos narys gauna laikraščio kopijas, kurios vėliau yra išdalinamos studentams taip pat EPSA stebėtojams, profesinėms organizacijoms, iš viso 5000 leidimo kopijų.

Informacinis laiškasKeisti

 
Informacinis laiškas

Informaciniu EPSA laišku yra siekiama teikti naudingą ir reikalingą informaciją Europos farmacijos studentams. Jį informacinės įstaigos publikuoja kiekvieną mėnesį; jis apima atitinkamas temas iš įvairių Europos sąjungos profesinių bei studentų organizacijų, sveikatos mokslų naujienas bei atradimus taip pat trumpą santrauką iš svarbių mokslinių straipsnių. Informacinis laiškas yra išsiunčiamas elektroniniu paštu visiems studentams, mokytojams ir dėstytojams, užsisakantiems e. naujienas, taip pat yra prieinamas oficialioje EPSA svetainėje.

AplikraštisKeisti

EPSA aplinkraštyje pateikiama informacija apie naujausius asociacijos projektus ir veiklą. Tai yra serveris skirtas veiklos gerinimui ir rezultatų bei nuomonių apie renginius pasidalinimui. Tai- puiki priemonė pasiekti farmacijos studentus iš visos Europos. EPSA aplinkraštis yra išsiunčiamas elektroniniu paštu du kartus per mėnesį visiems, kurie yra prisijungę prie EPSA naujienų elektroninės grupės, taip pat yra prieinamas oficialioje EPSA internetinėje svetainėje. Kiekvienas asociacijos narys gauna šios publikacijos elektroninę versiją ir yra įpareigotas atspausdinti ją bei išdalinti studentams.

Informacinis lankstinukasKeisti

Informacinis lankstinukas leidžiamas kiekvienais metais ir juo siekiama pristatyti EPSA komandos kadencijos veiklos rezultatus. Ten pateikiami seminarų apibendrinimai kartu ir EPSA kasmetinio klausimyno bei nuomonių reiškimo rezultatai. Ankstesnysis prezidentas yra atsakingas už šios kompiliacijos sudarymą ir išleidimą. Vėliau jis yra išsiuntinėjamas visiems studentams, profesinėms ir valstybinėms organizacijoms, EPSA nariams ir visiems farmacijos fakultetams Europoje. Kaip oficialus asociacijos dokumentas šis informacinis bukletas išdėsto, ko Europos farmacijos studentai tikisi iš svarstomų problemų.

ProjektaiKeisti

Individualaus mobilumo projektas (IMP)Keisti

EPSA Individualaus Mobilumo Projektas yra ilgalaikis projektas, suteikiantis galimybę Europos šalių (EPSA narių) farmacijos studentams, studijuojantiems aukštesniuosiuose kursuose, taip pat neseniai baigusiems farmaciją ar farmacijos srities mokslus, įgyti realios darbo ar tyrimų patirties bet kurioje farmacijos srityje. Taip IMP suteikia unikalią galimybę studentams ir neseniai baigusiems mokslus asmenims ne tik mokytis, bet ir įgyti vertingų žinių apie kitų Europos šalių papročius, kultūrą, taip perprantant įvairių šalių skirtumus. Įgyti tokio pobūdžio patirtį skatina ir Europos Komisija. Šis projektas leidžia studentui ar neseniai mokslus baigusiam asmeniui įgyti praktinių žinių, patirties darbe ir tyrimuose dalyvaujant priimančios kompanijos ar institucijos veikloje nuo 2 iki 12 mėnesių.

Kasmetinis klausimynasKeisti

Kiekvienais metais pasirenkama klausimyno tema, ir suformuluojami klausimai, susiję su visomis su šia tema susijusiomis sritimis. Tuomet šis klausimynas perduodamas visoms organizacijoms narėms, kad šios išdalintų juos studentams. Gautieji rezultatai vėliau pristatomi profesinėms organizacijoms.

Mokymosi visą gyvenimą sertifikatasKeisti

EPSA mokymosi visą gyvenimą sertifikatas suteikia aktyviai dalyvaujantiems EPSA organizuojamoje profesinėje ir mokslinėje veikloje farmacijos studentams apčiuopiamą įvertinimą. Taip jau ankstyvoje šių būsimųjų sveikatos apsaugos specialistų rengimo stadijoje diegiami mokymosi visą gyvenimą bei profesinio aktyvumo dokumentavimo principai. Sertifikatas išduodamas tiems, kurie per 1 metus (nuo balandžio iki kovo mėnesio) surenka 5 mokymosi visą gyvenimą taškus. Taškai suteikiami už dalyvavimą mokomojo pobūdžio EPSA renginiuose arba dalyvaujant EPSA patvirtintuose moksliniuose vietinės reikšmės projektuose.

Mokomosios stovyklosKeisti

Nuo 2005 m. Mokomųjų stovyklų metu organizuojami EPSA renginiai, kur gilinamos studentų žinios tose srityse, kurios nėra klasikinio farmacijos mokslo dalis (pvz.: projektų valdymas, bendravimo ir diskusijų įgūdžiai). Tolimesnėje stadijoje studentai pritaikys įgytus gebėjimus mokydami kitus, perduodami šias žinias kitiems studentams vietiniame (nacionaliniame) lygmenyje. 2009 EPSA komandoje atsirado nauja pareigybė – mokymų vadovas, kurio pagrindinė užduotis yra užtikrinti sėkmingą šių mokomųjų stovyklų organizavimą.

EPSA Super-duper duomenų bazėKeisti

Šis projektas siekia sukurti internetinę duomenų bazę su visa EPSAi ir jos nariams tinkama informacija. Ši duomenų bazė bus prieinama EPSA oficialiame internetiniame puslapyje ir prieiga prie šios bazės galės gauti visi Europos farmacijos studentai. Ši bazė talpins informaciją apie farmacijų studijų skirtumus Europoje (studijų trukmę, mokymo programas ir t. t.), profesijos galimybes (Farmacijos organizacijų sąrašą, sveikatos institucijas, farmacininkų skaičių kiekvienoje šalyje ir t. t.) ir taip pat svarbiausius šalies bruožus (valiuta, oras, pragyvenimo lygis ir t. t.) Šio projekto dėka EPSA sukurs platforma, kur studentai galės susirasti visą informaciją, kurios jiem prireiks dalyvaujant mainų programuose. Visa, EPSA komandos įsipareigojimo dėka, surinkta informacija bus išsaugota ir panaudota šioje duomenų bazėje.

EPSA Alumni (buvusių studentų) duomenų bazėKeisti

EPSA buvusių studentų (Alumni) projekto tikslas sujungti dabartinią EPSA komandą ir senuosius narius tam, kad EPSA augtų gaudama šių narių patarimus, analizę ir remdamasi jų pavyzdžiais. Šis projektas suteikia galimybę palaikyti ryšį su EPSA entuziastais. Teigiama, kad buvę studentai vis dar naudingi asociacijai, kuriai jie atidavė daug laiko ir energijos. Šiuo metu EPSA palaiko ryšį su visais buvusiais studentais tam, kad kauptų informaciją ir patirtį iš jų bei įtrauktų juos į mokymų duomenų bazę. Šio projekto tikslas - sukurti Alumni savaitgalį, EPSA rudens kongreso metu, taip pat Alumni žurnalą, sektorių EPSA internetiniame puslapyje, skirtą šiam klausimui ir taip pat internetinę duomenų bazę su visa svarbia ir susijusia informacija, skirtą Alumni.

Farmacinis projektasKeisti

Farmacijos konsorciumas susideda iš keturių universitetų (Briuselis, Nancis, Londonas ir Lisabona), kurie yra Europos farmacijos fakultetų asociacijos (EAFP) nariai ir Europos sąjungos partnerių asociacijos. Tiriama galimybė Bolonijos principus taikyti mokant farmacijos 3 srityse: bendruomenėje, klinikinėje ir pramoninėje farmacijoje. EPSA yra pagrindinis pagalbininkas siekiant konsorciumo tikslo: detalizuoti farmacijos išsilavinimo principus Europos Sąjungos mokymo programuose, kurios bus pristatytos Europos Sąjungos komisijai, nacionalinėms institucijoms ir nacionalinėms profesinėms farmacinėms įstaigoms.

(Twinnet) projektasKeisti

Siekiama apjungti studentus iš įvairių šalių skirtingų ir suteikti jiems neauditorinių žinių per trumpą laiką. Komandų mainų projektai apjungia DVYNIŲ (dvišalius), TRYNIŲ (trišalius) ir DAUGIAŠALIŲ (keturių šalių, daugiašaliai mainų projektai) studentų mainų projektus tarp skirtingų asociacijų. Twinnet projekto tema yra pasirenkama kasmet per Generalinę asamblėją ir skirtingų valstybių ryšių su visuomene sekretoriai yra atsakingi, kad palaikytų ryšį vienas su kitu ir organizuotų mainus tarp skirtingų asociacijų. Viceprezidentas, atsakingas už studentų mainus, garantuoja, kad projektas vykdomas tinkamai ir padedant ryšio su visuomene sekretoriams gaunamos Europos dotacijas, remiančias šiuos mainų projektus.

Mėnesio klausimų suvestinėKeisti

Mėnesio klausimų suvestinė yra kas mėnesį švietimo viceministro publikuojamas informacinis laiškas, kuriame apžvelgiama Darbo Komitetų veikla. Rašydami savo mėnesinę ataskaitą Darbo Komitetų direktoriai parašo 80 žodžių santrauką, įtraukiamą į suvestinę. Mėnesinė klausimųsuvestinė Europoje yra platinama per EPSA naujienų grupes.

EPSA Europos SąjungojeKeisti

Daugelis asociacijų ir kompanijų, suvokdamos Europos Sąjungos svarbą Europoje, stengiasi įsitraukti į ES veiklą. EFSA Briuselyje turi nuolatinę darbo vietą, gali teikti savo pasiūlymus, organizuoja kelis susirinkimus su Europos Komisijos nariais, atsakingais už sveikatą, vartotojų apsaugą bei ekonomiką. Tokių susirinkimų metu EFSA pateikia savo nuomonę Farmacinės Rūpybos ir Farmakologinio Budrumo klausimais. Be to, EFSA rezidavimas Briuselyje palengvina bendradarbiavimą su panašiomis studentų farmacininkų draugijomis, kurios taip pat yra įsikūrusios „Europos Sostinėje”.

EPSA-IPSFKeisti

Tarptautinė farmacijos studentų federacija (IPSF) atstovauja 350 000 farmacijos studentams 75 pasaulio šalyse. IPSF yra pirmaujanti tarptautinė farmacijos studentų atstovybė. Jos tikslas yra prisidėti tobulinant visuomenės sveikatą, naudojantis informacijos tiekimu, švietimo kontroliavimu bei tam tikrais leidiniais, profesionaliomis iniciatyvomis. Tai nepolitinė, nevyriausybinė, nereliginė organizacija[2].

Kas dvejus metus EPSA ir IPSF surengia Supratimo memorandumą, kuriam vadovauja abiejų organizacijų prezidentai. Memorandumo metu susitariama, jog abiejų asociacijų prezidentai bus pakviesti į vienos iš asociacijų vykdomosios valdžios susirinkimą, kuriame apsprendžiamas tolesnis EPSA ir IPSF bendradarbiavimas. Taip pat apsprendžiamos priemonės ir būdai kaip palaikyti ir gerinti susisiekimą tarp EPSA ir IPSF, renginių organizavimo klausimai, abiejų asociacijų prisistatymas visuomenei etc. EPSA ir IPSF kartu veikia Pasaulio sveikatos rūpybos studentų simpoziume. 2009 m. organizavo jungtinę EPSA – IPSF Švietimo dieną EPSA Rudens asamblėjos metu.

ŠaltiniaiKeisti

NuorodosKeisti