Europos chartija dėl konsulinių teisėjų komercinėse bylose

Europos chartija dėl konsulinių teisėjų komercinėse bylose2005 m. rugpjūčio 27 d. Maria Wörth mieste (Austrija) oficialiai priimtas ir paskelbtas teisinis dokumentas dėl konsulinių teisėjų vaidmens komercinėse bylose. Chartiją priėmė Europos komercinių bylų teisėjų asociacija (Union Europeenne des Magistrats statuant en matiere Commerciale, UEMC); parengtas 2005 m. spalio 19 d.

Chartijoje keliami tikslai - sukurti vieningą bei privalomą arbitražinį mechanizmą Europoje, konsuliniams teisėjams sprendžiant prekybos ir kitas su verslu susijusias bylas. Chartija apibrėžia konsulinio teisėjo sąvoką (I d.), nustato jo funkcijas (II), statutuoja pareigas (III), nustato disciplinos ir kitus reikalavimus, teismo veiklos klausimus.

NuorodosKeisti