Europos Sąjungos teisininkų teisė teikti paslaugas

Europos Sąjungos teisininkų teisė laikinai teikti paslaugasES valstybių narių, Europos Ekonominės Erdvės valstybių, Šveicarijos piliečių teisininkų teisė laikinai arba nuolat (pvz., įsisteigęs atitinkamoje valstybėje) teikti teisines paslaugas (pagal specialią ES valstybių narių įstatymais nustatytą tvarką).

LietuvojeKeisti

Lietuvoje teisę teikti paslaugas reglamentuoja LR advokatūros įstatymas (įstatymo XII-XIII skirsniai). ES teisininkas, turi turėti savo valstybės kompetentingos institucijos suteiktą teisininko profesinį vardą, veikti juo, nurodydamas teisininko profesinį vardą tos ES narės valstybine (ar viena iš valstybinių kalbų), taip pat profesinę (savivaldos) organizaciją (kuriai jis priklauso) arba kompetentingą instituciją, suteikusią jam teisę veikti ES valstybės narės teisininko profesiniu vardu. ES valstybės narės teisininką, pageidaujantį teikti nuolatines teisines paslaugas Lietuvoje, registruoja Lietuvos advokatūra.

Taip pat skaitykiteKeisti