Europos Audito Rūmai

Europos Audito Rūmai
Įkurta 1977 m.
Panaikinta {{{Panaikinta}}}
Trumpinys EAR
Tipas
Anksčiau
Jurisdikcija Europos Sąjunga
Buveinė Liuksemburgas, Liuksemburgas
Metinis biudžetas {{{Metinis biudžetas}}}
Vadovas Klaus-Heiner Lehne
Pavaduotojas {{{Pavaduotojas}}}
Darbuotojų
Narių skaičius {{{Narių skaičius}}}
Biudžetas {{{Biudžetas}}}
Aukštesnioji agentūra {{{Aukštesnioji}}}
Svetainė eca.europa.eu
Infolentelė: žiūrėti  aptarti  redaguoti

Europos Audito Rūmai (EAR) – penktoji Europos Sąjungos institucija. Ji buvo įsteigta 1975 m. Liuksemburge ir yra atsakinga už ES biudžeto tvarkymą. Audito rūmus sudaro po narį iš kiekvienos šalies narės ir jai šiuo metu vadovauja pirmininkas Vítoras Manuelis da Silva CaldeiraPortugalijos.

Oficiali Audito rūmų emblema


Valdymas

redaguoti

Audito Rūmus sudaro po vieną narį iš kiekvienos ES valstybės; narius skiria Taryba šešerių metų kadencijai, kuriai pasibaigus, jie gali būti paskirti dar vienai kadencijai. Audito Rūmų nariai vieną iš savo tarpo išsirenka pirmininku trejų metų kadencijai, kuriai pasibaigus, jis gali būti paskirtas dar vienai kadencijai.

Dabartinis pirmininkas Vítoras Manuelis da Silva Caldeira buvo išrinktas 2008 sausį. Prieš tai buvę pirmininkai: Hubert Weber (Austrija, 2005 m.), seras Norman Price (Jungtinė Karalystė, 1977), Michael Murphy (Airija, 1977), Pierre Lelong (Prancūzija, 1981), Marcel Mart (Liuksemburgas, 1984), Aldo Angioi (Italija, 1990), Andre Middlehoek (Nyderlandai, 1992), Bernhard Friedmann (Vokietija, 1996), Jan. O. Karlsson (Švedija, 1999) ir Juan Manuel Fabra Valles (Ispanija, 2002).

Funkcijos

redaguoti

Svarbiausias Audito Rūmų uždavinys – tikrinti, ar teisingai vykdomas ES biudžetas.

Viena iš pagrindinių Audito Rūmų funkcijų – padėti Europos Parlamentui ir Tarybai kasmet pateikiant joms praėjusių finansinių metų audito ataskaitą. Parlamentas atidžiai išnagrinėja Audito Rūmų ataskaitą prieš nuspręsdamas, ar patvirtinti biudžeto įvykdymą, už kurį atsakinga Komisija. Neradę trūkumų, Audito Rūmai taip pat siunčia Tarybai ir Parlamentui patikinimo, kad Europos mokesčių mokėtojų pinigai panaudoti tinkamai, pareiškimą.

Galiausiai Audito Rūmai pateikia savo nuomonę dėl ES finansų teisės aktų pasiūlymų ir dėl ES veiksmų kovojant su sukčiavimu.

Darbo eiga

redaguoti

Audito Rūmuose yra apytiksliai 800 darbuotojų, įskaitant vertėjus, administratorius ir auditorius. Auditoriai suskirstyti į audito grupes. Jos rengia ataskaitų projektus, dėl kurių Audito Rūmai priima sprendimus.

Auditoriai dažnai vyksta į komandiruotes atlikti tikrinimų kitose ES institucijose, valstybėse narėse ir bet kurioje šalyje, kuri gauna ES paramą. Nors Audito Rūmai daugiausia dėmesio skiria pinigams, už kuriuos yra atsakinga Komisija, iš esmės 90 % ES pajamų ir išlaidų valdo nacionalinės valdžios institucijos.

Audito Rūmai neturi savarankiškos teisinės galios. Nustatę sukčiavimo faktą arba pažeidimą, auditoriai informuoja OLAF – Europos kovos su sukčiavimu tarnybą.

Nuorodos

redaguoti

ES Audito rūmų oficiali svetainė (visomis ES kalbomis) Archyvuota kopija 2009-12-22 iš Wayback Machine projekto.