Eugenijus Bartulis

Eugenijus Bartulis
Romos katalikų vyskupas
Gimė 1949 m. gruodžio 7 d. (74 metai)
Kauno Šančių parapijoje
Tautybė lietuvis
Religija Romos Katalikų
Romos katalikų vyskupas
Kiti titulai Šiaulių Garbės pilietis.
Veikla visuomenės veikėjas, Romos katalikų vyskupas, Šiaulių Garbės pilietis.

Eugenijus Bartulis (g. 1949 m. gruodžio 7 d. Kauno Šančių parapijoje) – visuomenės veikėjas, Romos katalikų vyskupas, Šiaulių Garbės pilietis.

1997 m. liepos 13 d. Eugenijus Bartulis sodinamas į vyskupo sostą. Greta vyskupas Sigitas Tamkevičius

Biografija redaguoti

Jauniausias iš 10 vaikų šeimoje. 1968 m. baigė Kauno 7-ąją vidurinę mokyklą. 1968-1970 m. tarnavo tarybinėje armijoje. 19711976 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje, 1976 m. gegužės 30 d. įšventintas į kunigus.

1976–1986 m. vikaravo Kelmėje, Radviliškyje, Kauno Petrašiūnų parapijoje ir Kauno arkikatedroje bazilikoje. 1986–1989 m. Deltuvos ir Bukonių klebonas, nuo 1989 m. Kauno katedros administratorius, nuo 1990 m. Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris. 1995 m. tapęs Kauno Kristaus prisikėlimo parapijos klebonu, sėkmingai rūpinosi bažnyčios atstatymo darbais. 1995 m. Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dėstytojas ir dvasios tėvas, 1996 m. birželio 1 d. paskirtas šios seminarijos rektoriumi.

1997 m. gegužės 28 d. nominuotas vyskupu ir paskirtas pirmuoju popiežiaus Jono Pauliaus II naujai įsteigtos Šiaulių vyskupijos vyskupu. Vyskupu Kauno arkikatedroje bazilikoje konsekruotas 1997 m. birželio 29 d. Atnaujino Šiaulių katedrą. Jo iniciatyva įkurti vyskupijos Šeimos, Jaunimo, Katechetikos centrai, praturtinę ir pagyvinę šiauliečių dvasinį gyvenimą. Globoja unikalųjį Kryžių kalną, kasmet surengia jame atlaidus, organizuoja piligriminius žygius pėsčiomis iš Šiaulių į Kryžių kalną, iš Kryžių kalno į Tytuvėnus ir Šiluvą, pats juose dalyvauja ir jiems vadovauja.

1999 m. lapkričio 3 d. išrinktas Lietuvos Vyskupų Konferencijos nuolatinės tarybos nariu. 2000 m. lapkričio 25 d. Šventasis Tėvas jį paskyrė Lietuvos kariuomenės ordinaru. 2003 m. sudarė bendradarbiavimo sutartį su Šiaulių universitetu, jame įteisinta kapeliono pareigybė, pradėta dėstyti nauja studijų programa – meninis ugdymas ir tikyba.

Alpinistas, mėgsta sportą, keliones, fotografiją. 2000 m. išleido savo nuotraukų albumą „Kryžių kalnas“, 2007 m. – fotografijų kalendorių „Kryžiai Europos kalnuose“.[1] 2007 m. rugsėjo 7 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba suteikė Šiaulių miesto Garbės piliečio vardą.

2012 m. spalio 26 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje pristatytas Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio nuotraukų kalendorius 2013-iesiems metams. Šis, jau septintasis (pirmas išleistas 2007 m. kalendorius „Kryžiai Europos kalnuose“), Šiaulių vyskupo nuotraukų kalendorius skirtas angelams ir vadinasi: „Dievo angelai – mūsų sargai“.

Straipsniai redaguoti

voruta.lt Pristatytas naujas vysk. E. Bartulio nuotraukų kalendorius Archyvuota kopija 2013-03-23 iš Wayback Machine projekto.

Išnašos redaguoti