Eritrėjos vėliava

Eritrėjos vėliava buvo įteisinta 1995 metų gruodžio 5 dieną, joje yra naudojamas Eritrėjos Liaudies Išsivadavimo Fronto vėliavos išdėstymas, taip pat panaudojant 1952 metų vėliavoje naudojamą simbolį – vainiką ir jo viduryje esančia alyvos šakelę.

Eritrėjos vėliava, pločio ir ilgio santykis 1:2

Eritrėjos vėliavą sudaro trys trikampiai: du statieji ir vienas lygiašonis, esantis centre. Dominuoja trys spalvos: žalia – simbolizuojanti derlingumą ir žemės ūkį, raudona – simbolizuojanti kraują ir kančias, patirtas per išsivadavimo kovas bei žydra, simbolizuojanti jūrą.

Nuorodos redaguoti