Pripažink, išplėsk ir nuslopink

(Nukreipta iš puslapio Embrace, extend and extinguish)

EEE (angl. Embrace, Extend, Extinguish) – liet. pripažink, išplėsk, nuslopink[1][2][3] – programinės įrangos gamintojo strategija, trukdanti atviriems standartams įsitvirtinti. Šią strategiją naudojanti firma nuosekliai pritaiko tokius žingsnius:

  1. Aktyviai įsijungia į siūlomo naujo standarto kūrimą, nurodo savo darbuotojams darbo laiku dalyvauti jo rengime („pripažink“).
  2. Firma iš tiesų palaiko naująjį standartą, tačiau ima vis plačiau siūlyti įvairius savo specifinius „praplėtimus“ ir „pagerinimus“ (gamintojo prirakinimas). Kritikuojama ji tvirtina, jog šių pakeitimų reikalauja vartotojai („išplėsk“).
  3. „Plėtinių“ naudojimas pasiekia tokį mastą, jog jų nepalaikantys kiti gamintojai nebegali konkuruoti. Firmos siūlomas standartas su visais papildymais, apribojimais ir išimtimis de facto tampa tikruoju standartu, vieninteliu, kurio laikytis yra prasmės. Taigi atviro standarto nebelieka („nuslopink“).
„Grubia jėga“ atplėšta žaidimo kasetė, kurios dangtelis buvo užsuktas nestandartiniais, firmai specifiniais varžtais.

Šie metodai įvairių gamintojų buvo naudojami bandant paimti į savo rankas HTML, CSS, C++, kompiuterių architektūros, JavaScript, Java, PDF[4] ir daugybę kitų standartų. Siekiant neutralumo konkretūs firmų vardai iš lietuviškos versijos pašalinti; jei šių firmų konkurentams to padaryti nepavyko, tai ne visada buvo dėl pastangų stygiaus. Terminas vartojamas ir pačių tokią strategiją vykdančių firmų vidaus korespondencijoje. [5]

ŠaltiniaiKeisti