Srovės tankis

(Nukreipta iš puslapio Elektros srovės tankis)

Srovės tankis – vektorinis, fizikinis dydis skaitine verte lygus elektros krūviui, pratekančiam per laiko vienetą pro vienetinį plotą. Kai nuolatinė srovė I teka pakankamai ilgai plonu laidu, galima sakyti, kad išilgai jo judantys krūvininkai statmename ploto S skerspjūvyje pasiskirsto tolygiai. Tuomet srovės tankis bus lygus:

Elektros srovės tankis skaitine verte lygus srovės, kuri prateka per laidininko statmeno skerspjūvio plotą, stipriui. Srovės tankio vienetas yra amperas kvadratiniam metrui (A/m²). Jei laidininkas yra sudėtingos formos ir srovė jame teka kampu į kryptį, kurios atžvilgiu norima apskaičiuoti srovės tankį, naudojama formulė

.[1]

Pavyzdžiui, srovės tankis įprasto laido skersine kryptimi lygus nuliui, nesvarbu kokia srovė tekėtų išilgai ().

Šią lygybę galime užrašyti kaip dviejų vektorių skaliarinę sandaugą:

.

Matematinė srovės tankio išraiška:

,

kur

– srovės tankis,
– dalelių tankis tūrio vienete,
– dalelės krūvis,
– dalelių dreifo greitis.

Šaltiniai

redaguoti
  1. patariu.lt (2009) Archyvuota kopija 2012-10-24 iš Wayback Machine projekto.. Elektros srovės stipris ir srovės tankis