Elektrono krūvis

Elektrono krūvis – elementarusis elektros krūvis. Elektronas yra bet kurio atomo sudedamoji dalelė. Elektronas turi neigiamą krūvį, o protonas - teigiamą elementarujį krūvį. Todėl trijų elektronų ir trijų protonų krūviai kompensuoja vienas kitą, ir atomas lieka neutralus.