Elektrinė konstanta

Elektrinė konstanta yra vakuumo dielektrinė skvarba.

8,8541878176 × 10−12 F/m (arba C²/(N m²)),

kur

- šviesos greitis.
- vakuumo magnetinė skvarba.

Šios trys konstantos SI vienetų sistemoje.