Elektrėnų savivaldybės taryba

Elektrėnų savivaldybės taryba – Elektrėnų savivaldybės bendruomenės atstovaujamoji savivaldos institucija, atsakinga už savivaldos teisės, savo funkcijų ir bendruomenės iškeltų uždavinių įgyvendinimą bendruomenės interesais savivaldybės teritorijoje. Taryba renkama ketveriems metams visuotiniuose, slaptuose, laisvuose ir lygiuose rinkimuose pagal Lietuvos Respublikoje registruotų politinių partijų pateiktus kandidatų sąrašus. Rinkėjai – savivaldybės teritorijos gyventojai, gali keisti kandidatų eilę sąraše, penkiems kandidatams suteikdami pirmumo balsus.

Elektrėnų savivaldybės pastatas (nuo 2015 m.)
Elektrėnų savivaldybės tarybos frakcijos 2019-2023 m. kadencijoje:[1]
  Liberalų sąjudžio frakcija: 9
   Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija: 3
  Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcija: 2
  "Nepartinės savivaldos" frakcija: 3
  Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija: 4
  „Patriotų sąjūdžio už Elektrėnų kraštą“ frakcija: 4

Tarybą sudaro 25 tarybos nariai. Naujai išrinktos tarybos nario įgaliojimai prasideda, o ankstesnės kadencijos tarybos nario įgaliojimai baigiasi nuo tos dienos, kurią naujai išrinkta taryba susirenka į pirmąjį posėdį.

Per du mėnesius nuo pirmojo naujai išrinktos savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos turi būti išrinktas savivaldybės meras, paskirti mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius, sudaryti tarybos komitetai ir tarybos kolegija. Savivaldybės tarybos veiklos tvarką ir formas nustato Vietos savivaldos įstatymas ir savivaldybės tarybos veiklos reglamentas.

Savivaldybės taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai savivaldybės tarybos posėdžiuose. Tarybos posėdžiams klausimus rengia komitetai bei komisijos savo posėdžiuose, tarybos narių frakcijos bei savivaldybės administracija. Taryba svarstomais klausimais priima sprendimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.

Savivaldybė yra Lietuvos savivaldybių asociacijos narė.

Istorija redaguoti

1918 m. gruodžio 6 d. įkurtas Kietaviškių valsčius, į kurį įėjo ir dabartinės Elektrėnų apylinkės. 1960 m. balandžio 18 d. priimtas sprendimas tarp Vilniaus ir Kauno statyti 1800 MW galios šiluminę elektrinę. Užtvenkus Strėvą pradėjęs kilti upės vanduo užliejo aštuonis ežerus. Gelbėjant nuo vandens, teko perkelti daugiau nei 140 Perkūnkiemio, Anykštos, Lekavičių, Raistinės, Šarkinės ir kitų kaimų sodybų. 1962 m. balandžio 19 d. Lietuvos VRE statybos gyvenvietė pavadinta Elektrėnais.

Elektrėnų savivaldybė įsteigta 2000 m. kovo 19 d., kai įvyko rinkimai į savivaldybių tarybas, vykdant administracinių vienetų reformą. Teritorija suformuota iš Trakų rajono ir Kaišiadorių rajono savivaldybių teritorijų dalies. Pirmasis tarybos posėdis įvyko 2000 m. balandžio 5 d., jame išrinktas pirmasis Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis ir mero pavaduotojas Andrejus Paberalis. Tarybos sprendimu savivaldybės teritorijoje įkurtos 8 seniūnijos: Elektrėnų, Vievio, Semeliškių, Kietaviškių, Gilučių, Pastrėvio, Beižionių ir Kazokiškių.

2000 m. gegužės mėn. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus merui K. Vaitukaičiui įteikė savivaldybės herbą ir vėliavą. Herbo mėlyname fone trys įstrižos linijos vaizduoja žaibus ir elektrą, apatiniame dešiniajame kampe žvaigždė simbolizuoja paskendusius kaimus, viršutiniame kairiajame kampe šviečianti žvaigždė – tai šiandienos miestas ir jo žiburiai. Geltonos spalvos vėliavoje pavaizduotas toks pat herbas. Herbo ir vėliavos autorius dailininkas Rolandas Rimkūnas.

Merai redaguoti

Savivaldybės tarybos redaguoti

Išnašos redaguoti

Nuorodos redaguoti

Oficiali svetainė Archyvuota kopija 2010-08-24 iš Wayback Machine projekto.