Ekonominė informatika

Ekonominė informatika – mokslas apie informacines bei komunikacijos sistemas, taikomas realiose socialinėse ir ekonominėse situacijose.

Jai būdingas interdiscipliniškumas; ji remiasi informatika ir ekonomika, ypač mikroekonomika.