Einamieji aktyvai

Einamieji aktyvai (angl. current assets) – aktyvai, kurie per vieną gamybinį ciklą ar vienerius metus gali būti paversti pinigais. Taip pat prie einamųjų aktyvų priskiriami grynieji pinigai ir pinigai banke, trumpalaikiai debitoriniai aktyvai, kiti vertybiniai popieriai, kuriuos galima greitai parduoti.

Lietuvos teisės aktai nenumato tokių duomenų pateikimo privalomoje atskaitomybėje, todėl jei juos apskaičiuoti nurodo vadovas tai apskaitos darbuotojai turi padaryti atskirai.