Eilėraštis – nedidelės apimties eiliuotas kūrinys. Eilėraštis yra sukuriamas pagal vienokią ar kitokią eilėdaros sistemą. Pagal turinį ir struktūrą galima išskirti šias eilėraščių rūšis:

Dažniausiai eilėraščiai yra rimuoti ir tai jiems suteikia skambesio, tačiau kai kurios eilėraščių rūšys nerimuotos kaip antai haiku.

Nuorodos

redaguoti