Ego (iš lot. ego – „aš“) – psichoanalitinė sąvoka, reiškianti vaizdinių kompleksą, sudarantį asmens sąmonės lauko centrą. Ego subjektui atrodo pasižymintis visišku tolydumu ir tapatumu pačiam sau.

Pasak Karlo Gustavo Jungo, ego kompleksas yra sąmonės turinys ir drauge sąmonės sąlyga, nes psichikos elementas yra įsisąmoninamas tiek, kiek jis susijęs su ego kompleksu. Jis skiria ego nuo savasties (patybės), kuri yra ne tik sąmoningo, bet ir pasąmoningo asmenybės turinio centras.[1]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Carl Gustav Jung. Psichologiniai tipai. Vilnius: Margi raštai, 2013.