Eglutė (žurnalas)

Eglutė – lietuvių vaikų žurnalas, einantis nuo 1950 m. sausio JAV.

Istorija

redaguoti

Įsteigtas P. Juro iniciatyva. 19501959 m. buvo leidžiamas Lorense, nuo 1959 m. – Putname. 19501959 m. leido Lietuvių kultūros institutas, nuo 1959 m. – Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys. Per metus pasirodo 10 numerių. Tiražas 1950 m. – 1200 egz., 1955 m. – 2500 egz., 1975 m. – apie 1500 egz.

Žurnalo redakcijoje dirbo I. Grigaitienė, E. Juknevičienė, R. Račkauskienė, Danguolė Sadūnaitė, A. K. Vygantienė ir kt.

Bendradarbiavo Bernardas Brazdžionis (Vytė Nemunėlis), Danutė Bindokienė-Brazytė, Vaclovas Čižiūnas, Stasys Džiugas, V. Frankienė, Kotryna Grigaitytė, G. Ivaškienė, Jonas Jankus, J. Kuzmickis (Gailius), D. Lipčiūtė, Jonas Minelga, Petronėlė Orintaitė (Balė Vaivorytė), L. Stačiokaitė, R. Šilėnaitė, V. Tamulaitis, G. Tulauskaitė, Antanas Vaičiulaitis, Leonardas Žitkevičius ir kt.

Iliustravo A. Mulokienė, P. Osmolskis, Z. Sodeikienė, A. Sruoginienė, A. Sutkuvienė ir kt.

Redaktoriai

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 117 psl.