Ecos de Lituania (isp. „Lietuvos aidai“) – lietuvių radijo programa Argentinoje. Argentinos lietuvių bendruomenės radijo programa yra transliuojama gyvai internetuBeriso miesto (Argentina) kiekvieną sekmadienį nuo 19 iki 21 valandos Argentinos laiku (arba pirmadieniais nuo 1 iki 3 val. nakties Lietuvos laiku). Transliacijos vyksta visus metus nuo balandžio iki gruodžio mėn. Programa siekiama pritraukti, pasiekti klausytojus visoje Pietų Amerikoje.

Kassavaitiniais „susitikimais su klausytojais“ siekiama išsaugoti ir išlaikyti savo lietuvišką tapatybę, skleisti žinias apie lietuvybę ir Lietuvą Argentinoje ir visoje Pietų Amerikoje, puoselėti gimtają kalbą, išlaikyti papročius bei tradicijas, perduoti tautosaką, žinias apie Lietuvos istoriją, geografiją ir kt. „Ecos de Lituania“ yra vienintelė lietuviška radio programa visoje Pietų Amerikoje. Be to, siekiama, kad Argentinos gyventojai kuo daugiau sužinotų apie Lietuvą, jos istoriją, dabartį, gyvenimą, Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą. „Ecos de Lituania“ vienu svarbiausių tikslų laiko jaunimo ugdymą lietuviška dvasia, siekia pritraukti kuo daugiau jaunimo į lietuvišką veiklą Pietų Amerikoje.

Programa

redaguoti

Kiekviena sekmadienį yra skelbiamos lietuviškos naujienos ir žinios, pasakojama apie Lietuvos istoriją, pateikiami lietuviškų patiekalų receptai. Be to, radijo eteryje skamba lietuviškos dainos, skelbiama informacija apie Argentinos ir Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių veiklą, žinios Lietuvos pilietybės klausimais. Taip pat yra pristatomi reportažai apie sportą, lietuviškas tradicijas ir papročius.

Pagrindinė programos kalba – ispanų. Tuo siekiama, kad Pietų Amerikos gyventojai suprastų, apie ką yra kalbama ir pasakojama laidose. Be to, pažymėtina, kad dauguma Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių narių (ir jų palikuonių) jau nebemoka lietuviškai. Pasirinkta komunikacijos strategija pirmiausia yra siekiama pritraukti žmones, kuriems laida apie Lietuvą ir lietuvius patiktų. Kitas žingsnis – sudominti lietuvių kalba, pasiekti, kad (kada nors) būtų kalbama ir lietuviškai. Tam tikrų laidos rubrikų metu laidų vedėjai kalba tik lietuviškai. Tuo siekiama, kad radijo klausytojai išgirstų, kaip skamba jų senelių, protėvių kalba. Po to seka vertimas į ispanų kalbą.

Istorija

redaguoti

Zeferinas Juknevičius (Ceferino Iujnevich) ispanų kalba vedė „lietuvišką radijo valandėlę“ – radijo programą apie Lietuvą ir jos kovą už Laisvę nuo 1947 m. pirmojo kovo sekmadienio iki 1972 m. Radijo valandėlėse galimybę išsakyti savo nuomonę bei paramą Lietuvai turėjo ne vienas aukšto rango šalies politikas, karininkas, visuomenės veikėjas. Kiekviena laida buvo baigiama žodžiais: „Vėliau ar anksčiau Lietuva bus vėl laisva“[1].

2003 m. gegužės 18 d. lietuviškų laidų transliaciją atnaujino Argentinos lietuvių bendruomenės narys Juan Ignacio Fourment Kalvelis (Berisas, Argentina). Laida pasiekiama FM Difusión bangomis. Laidos metu teiktos žinios apie Berise gyvenančius lietuvius, Pietų Amerikos lietuvių bendruomenes. 2004 m. Kalveliui išvykus mokytis lietuvių kalbos į Vokietiją (Vasario 16 osios gimnaziją (Hiutenfeldas), radijo laidą „Ecos de Lituania“ vedė Isabel Kalvelis ir Juan José Fourment, rengę reportažus, kalbinę lietuvių bendruomenės narius. Tuo laikotarpiu išaugo „Radijo valandėlės“ rengėjų kolektyvas. 2005 m. sukurta „Ecos de Lituania“ svetainė.

Apdovanojimai

redaguoti

lietuvišką radijo programą „Ecos de Lituania“, įtraukdamas ją į „Municipalinį paveldą“]] Brazilijos lietuvių bendruomenė programą laiko „Visuomenės paveldu“. LR tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės (TMID) lietuvybės išsaugojimą pusoelėjančią radijo programą apdovanojo specialia nominacija. Programa ne kartą buvo įvertinta ir pačioje Pietų Amerikoje. Pavyzdžiui, Beriso miesto savivaldybės meras Enrique Slezack ir San Martino miesto savivaldybė (meras dr. Ricardo Ivoškus) „Ecos de Lituania“ programą įtraukė į „Municipalinio paveldo“ sąrašus. Buenos Aires provincijos deputatų rūmai ir La Plata miesto (Buenos Aires provincijos sostinė) Taryba „Ecos de Lituania“ programą pripažino „svarbios kultūrinės reikšmės“ programa.

Lietuviška radijo programa „Ecos de Lituania“ pristatyta įvairiuose Argentinos radijo rengiamuose konkursuose „Imigrantų“ kategorijoje (kaip Argentinos lietuvių bendruomenės programa), netgi pelnė apdovanojimus. Pirmoji premija 2005 metais buvo „Faro de Oro“ („Auksinis švyturys“) Mar del Platos mieste 2006–2007 m. (lietuviška programa apdovanota kaip Argentinos radijo programa kitataučių bendruomenių kategorijoje). Tai vienas pagrindinių apdovanojimų visoje šalyje. Konkurse dalyvavo 1000 programų iš visos Argentinos.

2006 m. Ecos de Lituania“ laimėjo premiją „Gaviota Federal“ („Federacinė žuvėdra“) kaip geriausia praėjusių metų Argentinos radijo programa kitataučių bendruomenių kategorijoje. Taip pat lietuviškai radijo valandėlei Chaco provincijoje, Resistencia mieste buvo įteikta „Dorada“ („Dorado“) premija. 2007 metais buvo įteikta „Lanín de Oro“ („Auksinis Lanín“) premija už geriausią 2006–2007 metų Argentinos radijo programą kitataučių bendruomenių kategorijoje. Pagrindinis renginio organizatorius – „Dailės, Kultūros ir Komunikacijos Patogonų sąjunga“. Be to, radijo programa laimėjo „Guemes, Heroe Nacional“ premiją Saltos mieste (Argentinos šiaurėje) ir „Tehuelche“ nacionalinį apdovanojimą Argentinos Patagonijoje.

„Ecos de Lituania“ kolektyvas

redaguoti

Pagrindinis radijo programos rengėjas – jos iniciatorius Juan Ignacio Fourment Kalvelis (administratorius, prodiuseris, vedėjas). Nuolatiniai radijo programos nariai rengėjai – Isabel Kalvelis (vedėjo pavaduotoja, muzikos redaktorė, rubrikos „Lietuviški patiekalai“ kuratorė), Juan José Fourment (prodiuseris), Patricio Petrini (technikos operatorius), Miguel Stratakis (tinklalapio redaktorius).

Kiti radijo programos bendradarbiai: Alfonso Markus (Sielovada); Ana Semėnas (Literatūra ir eilėraščiai); Adrián Glemza (Sportas); Irene Andrunavičius (Tradicijos ir papročiai); Juan Klimaitis (Patarlės ir anekdotai Beriso mieste); Mirta Cecis (Turizmas); Raúl Petronis (Dabartinės naujausios žinios); Pedro Glemza (Ekonomika); Virginia Petronis (Teisė); Valentina Bukauskas de Pérsico (Istorija); Arnaldo Vezbickas (Mitai ir legendos), Casimiro Mačiulis (Religija), Nélida Zavickaite de Mahne (Lietuva XXI amžiuje), Juan Bačkis (Kinas).

Radijo korespondentai iš Lietuvos ir viso pasaulio teikia žinias ir naujienas apie Lietuvą ir lietuvius. Apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veiklą reportažus rengia žiniatinklio žurnalistė Deimantė Dokšaitė, naujienų portalo lietuviams. com redaktorė (Vilnius), apie spektaklius Lietuvoje – Algirdas Delonas. Naujienas taip pat teikia Adilson Puodžiūnas (Brazilija), Jorge Ivanauskas (Urugvajus), Elina Gaidimauskaitė (JAV), Adriana Monica Yočys (Venesuela).

Išnašos

redaguoti

Nuorodos

redaguoti