Echo (savaitraštis)

Echo (liet. Aidas) – Lietuvos darbininkų savaitraštis, ėjęs 1906 m. liepos 7 d. – gruodžio 5 d. Vilniuje lenkų kalba.

Istorija redaguoti

Leido Lietuvos socialdemokratų partija. Leidėjais pasirašydavo Morta Dybovskaitė, Jonas Jaks-Tyris. Spausdino spaustuvė „Romuva“. Išėjo 18 numerių.

Spausdino žinias iš įvairių Lietuvos vietovių, rašė apie darbininkų gyvenimą, streikus, informavo apie socialdemokratų veiklą Lietuvoje ir kitose šalyse.

Redagavo M. Domaševičienė, B. Simonovičius, V. Stojkovas. Faktiškai redagavo Mykolas Biržiška ir Steponas Kairys. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 116 psl.