EINECS numeris

EINECS (European Inventory of Existing Chemical Substances) numeris – cheminės medžiagos registracinis numeris, suteiktas Europos Sąjungoje nuo 1971 m. sausio 1 d. iki 1981 m. rugsėjo 18 d. Registras sukurtas vadovaujantis Europos komisijos direktyva 67/548/EEC, kuri nusako pavojingų medžiagų žymėjimą: EINECS numeris turi būti matomas ant pavojingos medžiagos pakuotės.

1981 m. rugsėjo 19 d. šią žymėjimo sistemą pakeitė ELINCS (European List of Notified Chemical Substances).