Dvidiskis (angl. double disc court; trump. DDC) – šeimos lauko žaidimas su skraidančiu disku, žaidžiamas su dviem skraidančiais diskais. Dvidiskis yra žaidžiamas lauke, lygioje aikštelėje, dažniausiai ant žolės. Žaidžiama su dviem 110 g skraidančiais diskais (Pro model). Žaidžia dvi komandos po du žaidėjus. Kiekviena iš jų gina vieną kvadratą.

Dvidiskis, kaip ir kiti skraidančio disko žaidimai, remiasi geros valios principais. Šiame žaidime nėra teisėjų (tačiau gali būti stebėtojai, kurių nuomonės gali paklausti žaidžiančios komandos) ir visus iškilusius ginčus sprendžia patys žaidėjai.

Žaidimo aprašymas

redaguoti
 
Dvidiskis
 
Dvidiskio žaidimo aikštelė

Dvidiskio žaidimo aikštelę sudaro du kvadratai (išmatavimai 13×13 m), tarp kurių yra 17 m ilgio tarpas[1]. Dvidiskis yra žaidžiamas plokščioje aikštelėje ant žolės. Kaip galima spręsti iš pavadinimo, žaidimui yra naudojami du skraidantys diskai. Dvidiskis turi savo specialius diskus (Pro model), kurie sveria 110 gramų. Ultimeito žaidėjams patartina žaisti su standartiniais Ultimeito diskais (Discraft Ultra-Start 175 g). Žaidžia dvi komandos po du žaidėjus. Kiekviena iš jų gina vieną kvadratą ir siekia įmesti diską į oponentų kvadratą, taip pelnomas taškas. [2]

Pagrindinės užduotys puolant:

 • Išmesti diską taip, kad jis nusileistų tavo varžovų kvadrate (ir neišriedėtų iš jo);
 • Išmesti diskus taip, kad tavo varžovai būtų priversti vienu metu pagauti abu diskus.

Pagrindinės užduotys ginantis:

 • Apginti savo kvadratą pagaunant varžovų mestą diską, kuris gali nusileisti tavo kvadrate (tuo pačiu negaudyti varžovų mesto disko, kuris tikrai nusileis užribyje);
 • Išvengti tavo komandos kontakto su abiem diskais vienu metu.

Kaip pelnomi taškai:

 • Jei pametamas diskas (t. y. gaudymo metu išslysta ir nepagaunama disko, nesvarbu, kur jis nusileidžia kvadrate ar už jo ribų) – taškas varžovams;
 • Mestas diskas liečia užribį (kvadrato linija taip pat yra užribis!; jei diskas nusileido kvadrate, bet po to išriedėjo už jo ribų – tai irgi užribis) – taškas varžovams;
 • Vienu metu su savo partneriu palietus abu diskus – 2 taškai varžovams.

Taisyklės[3]

redaguoti

Prieš žaidimą abi poros išmeta burtus (aukštyn metami du diskai ir spėjama ar nusileis vienodai ar skirtingai atsivertę diskai). Burtus laimėjusi komanda renkasi vieną iš šių dalyku:

 1. Kurį kvadratą renkasi ginti;
 2. Kuri komanda pirma skaičiuos;
 3. Kuri komanda turi pirma paskelbti savo servuotoją.

Po pirmo pasirinkimo burtus pralaimėjusi komanda pasirenka iš likusių dviejų; paskutinis pasirinkimas lieka burtus laimėjusiai komandai:

 • Pirmi metimai (servai) turi būti atlikti taip – servuotojai (po vieną komandoje) privalo turėti diskus ir būti pasiruošę mesti. Prieš servą skaičiuojančios komandos servuotojas turi stovėti vienoje vietoje. Visi žaidėjai turi būti savo kvadrate;
 • Skaičiuojantis žaidėjas skaičiuoja taip: „pasiruošę?, trys-du-metam“ (tarpai tarp žodžių turi būti vienodi). Skaičiavimo metu visi žaidėjai gali judėti kur nori. Kai pasakoma „metam“ abu servuotojai turi išmesti diską (negalima mesti nei anksčiau, nei vėliau). Jei varžovai išmetė servą ne laiku – iš karto reikia šaukti „anksti“ arba „vėlai“. Jei varžovai sutinka, sušaukusi komanda gali: 1. Pasiimti taškus, kuriuos laimėjo šio servavimo metu; 2. Peržaisti servą; 3. Jei abu diskai buvo pagauti – žaisti toliau;
 • Toliau diskai mėtomi į varžovų kvadratą tol, kol yra pelnomas taškas. Po pelnyto taško žaidimas sustoja ir vėl pradedamas nauju servu. Kitą servą skaičiuoja ta komanda, kuri pelnė tašką (skaičiuoja žaidėjas be disko). Prieš skaičiuodamas žaidėjas turi garsiai pasakyti rezultatą (savo komandos skaičių sakydamas pirma);
 • Jei vienu metu taškus pelno dvi komandos, taškai neskaičiuojami nei vienai. Iš naujo servuojama;
 • Pavėluotas metimas – jei vienas diskas lietė žemę (kvadrate arba užribyje) – po to išmestas diskas laikomas „pavėluotu metimu“. Tokiu metimu taškų laimėti negalima, bet jei jis bus nesėkmingas (nusileis užribyje), tada metusi komanda pralaimės tašką. Tačiau galima mesti, kol kitas diskas dar nėra palietęs žemės.
 • Jei varžovų mestas diskas skrenda į užribį, šaukti „out“ galima tik tada, kai jis palietė žemę;
 • Po kiekvienų 5 pelnytų taškų (sumoje abiejų komandų) komandos pasikeičia kvadratais. Taip pat turi pasikeisti servuotojai (servuotojų poros turi išlikti tos pačios viso žaidimo metu; jei mačas susideda iš kelių žaidimų – antrame žaidime servuotojų poros turi susikeisti);
 • Kiekviena komanda gali paimti vieną 1-os minutės pertraukėlę per žaidimą. Pertraukėlės gali būti imamos apsikeitimo kvadratais metu;
 
Disko kritimo kampas dvidiskyje
 • Diskas turi leistis ant žemės plokščiai, t. y. turi trenktis į žemę ne didesniu nei 30 laipsnių kampu. Jei matai, kad varžovų mestas diskas krenta neteisingu kampu, turi pranešti apie tai prieš jam paliečiant žemę (siūloma netaikyti šios taisyklės vaikams iki 10 metų). Ši taisyklė taip pat netaikoma, jei žaidėjas diską išmeta nepaliesdamas žemės ir kerta varžovų kvadrato priekinę liniją ne didesniame kaip 2,5 m aukštyje;
 • Metimai – visi metimai turi būti atlikti stovint savo kvadrato ribose. Jei gaudai bėgdamas ir iš inercijos priartėji prie varžovų kvadrato, prieš mesdamas turi grįžti į tą vietą, kur pagavai diską (jei judi paralelei arba atgal – gali mesti iš ten, kur sustojai; taip pat šiuo atveju galima mesti ir judant, bet tik prieš trečią kartą paliečiant žemę). Jei iš inercijos išbėgo į užribį – turi grįžti į savo kvadratą. Jei meta iš užribio – pralošiamas taškas (visi metimai atlikti po metimo iš užribio laikomi „pavėluotais metimais“);
 • Dviejų diskų palietimas – jei vienos komandos nariai vienu metu paliečia abu diskus – jų varžovai laimi 2 taškus. Jei varžovai palietė du diskus – iš karto turi šaukti „Du(Disku)“. Jei varžovai nesutinka – iš karto turi šaukti „Ne“. Žaidimas sustoja ir ginčas išsiaiškinamas;
 • Kad išvengti dviejų diskų palietimo – galima vieną iš diskų pamušti į viršų – tuo metu pagauti kitą diską ir išmesti atgal varžovams, ir po to pagauti „pamuštąjį diską“. Pamušti diską galima tik vieną kartą;
 • Diskų susidūrimas ore – jei diskai susidūrė, reikia būtinai pagauti diską, jei jis leidžiasi tavo kvadrate. Jei nusileis kvadrate – pralošiamas taškas; jei paliečiamas diskas ir nepagaunamas – taip pat pralošiamas taškas. Po diskų susidūrimo dviejų diskų taisyklė negalioja – t. y. jei du diskai leidžiasi kvadrate – reikia pagauti abu. Taip pat negalioja disko nusileidimo kampu taisyklė. Po susidūrimo jokie metimai negalimi;
 • Impasse – taip vadinama situacija, kai žaidimo metu abi komandos pagauna po vieną diską ir nemeta. Komanda, kurios žaidėjas skaičiavo servo pradžią, privalo pirmoji išmesti diską (per 4 sekundes).

Pražangos

redaguoti
 • Disko kritimas neteisingu kampu (būtina pranešti dar prieš diskui paliečiant žemę!);
 • Žingsniavimas (jei sustojus, o atramine koja patraukiama nuo žemės – kaip ultimeite ar krepšinyje);
 • Linijos taisyklė (kai varžovas meta viena koja aikštėje, o kita – užribyje; pastebėtina – jei meta visiškai iš užribio – tai ta komanda iš karto pralaimi tašką);
 • Užlaikomas diskas (kai abi komandos laiko diską, tai skaičiavusi komanda privalo pirma išmesti, ne vėliau kaip po 4 sekundžių – jei neišmeta, tai kita komanda gali sušukti „laikas“).

Visos pražangos turi būti šaukiamos iš karto, kai jos įvyksta (t. y. prieš diskui paliečiant žemę). Jei kita komanda pripažįsta savo pražangą, žaidimas iš karto stabdomas (visi metimai atlikti po to nesiskaito). Pražangą šaukusi komanda gali pasirinkti viena iš trijų variantų:

 1. Nekreipti dėmesio į pražangą, ir įskaityti visus taškus, kurie buvo pelnyti šio servo metu;
 2. Įskaityti varžovams „pražangą“ ir peržaisti situaciją (t. y. taškai nėra pelnomi);
 3. Neįskaityti to metimo, kuris buvo atliktas „prasižengus“, bet užskaityti taškus pelnytus kitu metimu (pvz., varžovų mestas diskas nukrito į kvadratą blogu kampu, o jūsų mestas diskas tuo metu varžovų aikštėje nusileido teisingai – tuomet pelnomas taškas; o jei varžovų mestas diskas dar išrieda į užribį – tai galima pasinaudoti pirmu variantu ir pasiimi du taškus.

Jei varžovai prasižengia trečią arba daugiau kartų žaidimą, pražangos metu pasirinkus antrą variantą (t. y. peržaisti) – tuo pačiu gaunamas vienas taškas.

Nuorodos

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
 1. „Dvidiskio aikštė“. Double Disc Court. Nuoroda tikrinta 2012-02-09.
 2. „Dvidiskio žaidimo aprašymas“. LSDF. Suarchyvuotas originalas 2011-09-16. Nuoroda tikrinta 2012-02-09.
 3. „Oficialios tarptautinės dvidiskio taisyklės“. WFDF. Nuoroda tikrinta 2012-02-09.